3. kotitehtäväkierroksen pisteet

Kolmannen kotitehtäväkierroksen pisteet löytyvät Nopasta (tulokset julkaistiin 4.3.).

Tällä kertaa oli neljä kysymystä ja kolme pistettä per kysymys, eli yhteenä maksimi 12 pistettä kuten muillakin kotitehtäväkierroksilla. Ensimmäisen STACK-kierroksen tulosten ja palautteen perusteella tehtäväkohtaisten yritysten lkm oli kasvatettu, ja takoituksena oli vähentää syntaksiongelmien vaikutus pistetytykseen kysymysten valinnalla ja parannetulla ohjeistuksella.Tarkoituksena oli myös, että tehtävät olisivat varsin suoraviivaisia (muttei liian helppoja) luentojen 7-8 ja vastaavien laskuharjoitusten jälkeen. Ainakin tehtävät olivat enemmän luentojen aiheeseen liittyviä ja vähemmän matemaattisten työkalujen testausta, jos vertaa ensimmäiseen kierrokseen.

Keskimäärin tulokset ovat varsin hyviä:

Tehtävä Keskiarvo
1 2,57
2 1,60
3 2,23
4 2,28
Yht 8,60

(1. ja 2. kotitehtäväkierrosten keskiarvot olivat 8,34 ja 7,90)

3. kotitehtäväkierroksen kokonaispistejakautuma

Pistejakautumassa on varsin paljon hyviä tuloksia: selvästi enemmän 12 p -tuloksia kuin ensimmäisellä kierroksella, mutta harmittavasti myös jonkinverran enemmän alle 3 p -tuloksia.

Tällä kertaa ei ollut erillistä palautekyselyä STACK-tehtäväkierrokseen liittyen, mutta vapaamuotoista palautetta voi hyvin antaa kommentoimalla tätä blogimerkintää, ja kotitehtäväkierrosten 1-3 arviointiin voi tutustua huomenna 13.3. kl 13-14 (C124).

Oliko muuten tehtävä 2 (Poyntingin vektori) vaikea, jollakin tavalla huonosti määritelty vai oliko syntaksiongelmat sittenkin mukana pelissä?