29.11. Yhdistelmä-DNA-tekniikan perusteet

Tänään luennolla käytiin läpi erilaisia DNA-tekniikoita ja niiden käytännön sovelluksia. Luennoitsijana toimi Veli-Pekka Lehto. DNA-tekniikat olivat mielestäni jo lukiossa hyvin mielenkiintoinen aihe, ja olin kiinnostunut kuulemaan niistä lisää. Miten DNA:sta on saatu niin paljon tietoa, vaikka se onkin niin mikroskooppisen pieni osa solua?

Luennoitsija johdatti aiheeseen mukavasti kertaamalla edellisen luennon aihetta DNA:n rakenteesta ja toiminnasta. Nämä asiat olivat melko tuttua, mutta aina yhtä mielenkiintoista. Mielestäni on jännittävää, miten paljon yksikin rekombinaatio voi muuttaa koko geenin toimintaa. Luennoitsija kävi hyvin tarkasti läpi introneiden ja eksoneiden merkityksen genomissa ja selkeät kuvat auttoivat oppimista.

Itse DNA-tekniikoihin päästäessä tajusin, kuinka paljon tiede on kehittynyt, kun DNA:sta on alettu saada tarkkaa tietoa. Esimerkiksi restriktioendonukleaasien löytäminen on kehittänyt huomattavasti geneettistä tutkimusta. Niiden toiminta kuulosti hyvin mielenkiintoiselta; miten niiden avulla voidaan katkaista DNA:ta juuri tiettyjen geenien kohdalta. Tämä mahdollistaa myös geenien eristämisen ja muokkaamisen, mikä kuulostaa toisinaan vähän pelottavaltakin. Miten tarkkaan voimme tulevaisuudessa muokata itse perimää sellaiseksi, mitä itse haluamme? Tiede kehittyy kuitenkin kokoajan hurjaa vauhtia. Muita mieleen jääneitä tekniikoita olivat mm. DNA:n-kloonaaminen ja mikrosirutekniikka (koettimet).

Luennoitsija oli mielestäni valinnut kalvojen tueksi erittäin hyviä kuvia ja luento oli mielestäni muutenkin hyvin onnistunut. Luennon loppuun saatiin vielä mukava piristys, kun luennoitsija näytti hauskoja kuvia DNA:n rakenteesta nanomittakaavan kuvioina. Ajatuksia pyöri päässä vielä luennon jälkeenkin ja aihe jäi mieleen hyvin.