29.11.2012 Yhdistelmä-DNA-tekniikka, Veli-Pekka Lehto

Seitsemännen asiantuntijaluentomme piti jo ensimmäiseltä luennolta tuttu patologian professori Veli-Pekka Lehto. Luennon aiheena oli DNA:n perusrakenne, sekä erilaset DNA-tekniikat. DNA:n perusrakennetta käsittelvä osio oli vanhaa tuttua juttua lukio ajoilta, sen sijaan DNA-tekniikat olivat minulle aivain uutta asiaa. Eri tekniikat käytiin läpi johdonmukaisesti, perustuvanlaatuisista  vanhoista tekniikoista tämän päivän uusimpiin tekniikoihin. Lisäksi luennon loppussa sivuttiin joitakin DNA-tekniikan sovelluksia, kuten DNA tietokoneita,  rikostutkinnas käytettävää DNA fingerprinting:iä ja DNA:n laskostamista nanotason muotojen valmistamiseksi.

DNA-tekniikoista tietämättömänä olin aiemmin luullut, että tekniikoissa olisi käytetty enemmän hienoja teknisiä kalliita laitteita, mutta loppujenlopuksi kyseessä onkin vain ”perus” kemiasta, eli nesteillä läträämisestä, ja geeleillä ja sähkökentillä leikkimisestä. Itseäni jäikin ihmetyttämään miten ihmeessä DNA sekvensointi on voinut maksaa 100 miljoona dollaria 2000-luvun alussa.

Mielestäni luento oli kokonaisuudessa hieman liian teoriapohjainen ja olisin toivonut teknisempää lähestymistapaa. Tieteinkin teoria on hallittava jotta pystyy ymmärtämään sovelletumpia asioita, mutta nyt luennolla ei saanu oikeastaan minkäänlaista kuvaa siitä miten asiat oikeasti tehdään. Esimerkiksi PCR:ää käsiteltäessä käytiin kyllä tarkkaan läpi mitä DNA:lle tapahtuu prosessissa, mutta miten kaikki tämä saadaan aikaan laitteessa jäi täysin hämärän peittoon. Onneksi aivain luennon loppuosa pelasti tilannetta hieman kun päästiin käsittelemään mielenkiintoa herättäviä sovelluksia, kuten DNA tietokoineita ja DNA-fingerprintingiä.

Toivottavasti tulevilla luennoilla taikka kursseilla päästään tutustumaan samaan aihealueeseen tarkemmin ”DI:n silmin”