Luento 27.11.2012

Tiina Immonen piti kurssimme kuudennen asiantuntijaluennon. Valitettavasti en päässyt itse paikalle, joten mielepiteet luennosta perustuvat vanhoihin luentokalvoihin (uusia ei ollut saatavilla?). Luennon aiheena oli DNA:n rakenne, toiminta ja tutkimusmenetelmät. Yleisesti ottaen asiat ovat tuttuja jo entuudestaan, mutta myös uusia asioita löytyy.

Tuttuja asioita oli esimerkiksi DNA:n rakenne. Luentokalvoissa on paljon kuvia, joita katsomalla sai helposti palautettua DNA:n rakenteelliset ominaisuudet mieleensä. Kuvissa oli havainnollistettu muunmuassa DNA:n kaksoiskierre rakennetta, sekä sitä että DNA koostuu neljästä eri nukleotidistä. Nukleotidit koohtuvat taas deoksiriboosista, fosfaattiosasta sekä emäksestä. Emäksiä on olemassa neljä ja ne voivat pariutua vain yhdellä tavalla (Adeniini-Tymiini ja Guaniini-Cytosiini). Tuttuja asioita olivat myös se että DNA on kiertyneenä histoniproteiinien ympärille ja se, että DNA pakkautuu tiivimmäksi solun jalautuessa.

Oli hyvä että kalvoissa muistutettiin siitä, että kromosomi on kahdentuneena X:n mallinen. Tämä on asia, joka yleensä pääsee unohtumaan ja aiheuttaa asiavirheitä. Uutena käsitteenä kalvoista osui silmään solenoidit. Solenoidien määritelmä jäi kuitenkin epäselväksi luentokalvojen pohjalta.

DNA-synteesistä epäselvä asia oli tapahtuman suunta. Luentokalvoista selvisi että suunta on 5′-päästä 3′-päähän. Epäselväksi jäi kuintenkin se, että mistä tämä johtuu. Muitakin DNA:n kahdentumisen vaiheita oli hyvä kerrata, sillä solussa on monia hyvin samanlaisia prosesseja, kuten RNA-synteesi.

Itseäni harmitta, että en päässyt luennolle, sillä DNA:ssa tapahtuvat virheet ja niiden vaikutus eliöihin ja ihmisiin on hyvin mielenkiintoista. Olisi ollu mukava päästä kysymään enemmän juuri siitä miksi virheitä tapahtuu ja minkälaisia seurauksia eri mutaatioista voisi olla.