27.11.2012: DNA (Tiina Immonen)

Kuudennen asiantuntijaluennon aiheena oli DNA ja sen piti dosentti Tiina Immonen Helsingin yliopistosta. Koska kaikki blogiryhmämme jäsenet olivat testaamassa Tukholman säätä kyseisen luennon aikana, päätin pohdiskella suhdettani luennon aiheeseen itsekseni tämänkertaisessa blogissamme.
Lukiosta DNA on hyvinkin tuttu kaveri, sillä se osallistuu solun toimintaan varsin runsaasti. Koska DNA osallistuu moniin eri solun toimintoihin, sen toimintoja käsiteltiin lukiossa hajanaisesti eri aiheiden lomissa. Luento olisi siis varmasti selkeyttänyt käsitystä DNA:sta Luentokalvojen perusteella DNA:n rakenne ja sen eri funktiot käsiteltiin luennolla melko laaja-alaisesti. Itselleni luentokalvojen anti ei ole kauhean suuri, sillä asiat ovat vielä viime kevään kertauksesta hyvin mielessä. Luento olisi kuitenkin toiminut hyvänä muisteluna ja koosteena DNA:sta ja sen käyttäytymisestä, kertaushan on tunnetusti opintojen äiti  Luento olisi myös voinut luoda hyvää pohjaa tulevia luentoja ja lukupiirejä varten, mutta onneksi luentokalvot ovat täynnä havainnollistavia kuvia.
Oli ikävää menettää varmastikin mielenkiintoinen luento, mutta onneksi torstain luennolla käsiteltiin myös DNA:ta, joten asioita tuli kuitenkin kerrattua jonkin verran.