24.1.2013: Solusykli, solun jakautuminen ja apoptoosi, Veli-Pekka Lehto

Torstain luentoa piti tuttu luennoitsija Veli-Pekka Lehto Helsingin Yliopistosta. Odotin innolla luentoa, sillä luennon aiheena oli solusykli, solun jakautuminen ja apoptoosi. Veli-Pekka Lehto aloitti vertaamalla esitumallisten (esimerkkinä E. coli bakteeri) sekä aitotumallisten solusyklejä. Opin esimerkiksi sen, että bakteerien solusykli voi kestää n. 20 minuuttia, kun taas eukaryootin solusykli voi kestää tunnista jopa vuoteen. Mielestäni oli myös hyvin havainnollistavaa, että Veli-Pekka painotti sytokineesin ja mitoosin eroa; sytokineesi tapahtuu vasta mitoosin telofaasi-vaiheen lopussa, kun sytoplasma jakautuu kahteen. Oli hyvin hyödyllistä kerrata solusyklin eri vaiheita palauttaen mieleen, että se koostuu G1-vaiheesta, S-vaiheesta, G2-vaiheesta sekä mitoosista.

Pidin siitä, että Veli-Pekka näytti konkretisoivia mikroskooppikuvia mitoosin eri vaiheista, jolloin DNA:n pakkautuminen kromosomeiksi ja mikrotubulusten rooli mitoosissa tulivat hyvin selkeiksi. Luennon aikana tuli myös pohdittua kavereiden kanssa sentrosomin ja sentriolin eroa. Otimme asiasta selvää ja opimme, että sentrosomi koostuu kahdesta sentriolista, jotka siirtyvät mitoosissa solun eri päihin pitäen mikrotubuluksista kiinni. Pidin siitä, että Veli-Pekka otti esiin myös solujakatumisen tutkimuspuolta, mikä tulee hyvin tärkeäksi erityisesti syöpään liittyvissä tutkimuksissa.

Oli hyvin kiinnostavaa kuulla, että telomeerien lyheneminen johtaa siihen, että solut eivät enää jakaudu, mistä johtuu esimerkiksi vanheneminen. Tiesin etukäteen, että apoptoosi on kaspaasientsyymien toimminnasta aiheutuva kontrolloitu solukuolema, mutta en tiennyt että mm. soluelimet pysyvät koossa ja voivat siirtyä toisten solujen käyttöön. Olisi ollut mielenkiintoista oppia enemmän nekroosista ja sen aiheuttajista.