23.1.2013 Solujen viestintäjärjestelmät

Biotieteiden perusteiden yhdeksännellä asiantuntijaluennolla Helsingin Yliopiston Solu- ja molekyylibiologian dosentti Katri Koli luennoi aiheella Solujen viestintäjärjestelmät: solukasvun ja erilaistumisen säätely. Luento oli jaksotettu kolmeen aihealueeseen: ensimmäiseksi käsiteltiin solujen uusiutumista ja kasvua sekä toiseksi kantasoluja ja solujen erilaistumista. Kahden ensimmäisen osion jälkeen luennoitsija esitti kuuntelijoille pareissa pohdittavaksi kertaavia kysymyksiä luennon alkuosasta. Luennon kolmantena aihealueena oli syöpään eli solujen epänormaaliin kasvuun liittyvät asiat.

Solujen uusiutumisen ja kasvun asian Koli aloitti aivan alusta, siitä kuinka kaikki ihmisen solut erilaistuvat yhdestä solusta ja kuinka solujen väliset ja sisäiset signaalit, esim. lähiympäristöönsä vaikuttavat kasvutekijät, vaikuttavat erilaistumis- ja kasvuprosessiin. Heti alusta Koli esitteli useita erinimisiä lyhenteitä, jotka käytiin suurinpiirtein läpi. Koli oli hyvin ottanut käsiteltäväksi Trasformoivan kasvutekijä-Betan eli TGF-Betan, joka kulki esimerkeissä läpi koko luennon. Itse pidin siitä että esimerkeissä keskityttiin kunnolla yhden kasvutekijän funktioihin eikä lähdetty käymään useita eri tekijöitä. Varsinkin kun lukion pohjatiedot loppuivat kesken pitkälti luennon alun jälkeen, lukiossa kun aihetta ollaan käsitelty hyvin pintapuolisesti ja nopeasti. Koli toi myös esille DNA:n telomeerirakenteet, mikä ei ainakaan itselle jäänyt mieleen aikasemmista DNA-luennoista.

Solujen välisestä suorasta tai verenkierron välitteisestä viestinnästä Koli esitteli erilaset säätelymekanismit: Verenkierron kautta välittyvät rauhasissa syntyvät hormonit (Endokriininen), Lähiympäristön solujen viestimolekyylit (Parakriininen), Vaste solun omaan tekijään (Autokriininen) ja solukalvon proteiinin suora kontakti toisen solun reseptoriin (Jukstakriininen). Tämän jälkeen tuli paljon syventävää asiaa ja käsitteitä, joiden hyvään ymmärtämiseen olisi tarvinnut paljon lukiota laajemmat pohjatiedot.

Ennen siirtymistä syövän käsittelemiseen Koli piti pienen kertaustuokion, joka oli ainakin omasta mielestäni ihan hyvä. Tosin en pitänyt lukiomaisesta suullisesta tenttimisestä. Syöpää käsiteltiin hyvin ihan syövän syntymisestä jopa yhdestä ainoasta mutaatiosta etäispesäkkeiden syntyyn. Itse ainakin pidin luennon tästä viimeisestä osasta, koska tuotiin konkreettinen esimerkki mihin kaikki solun kasvun, erilaistumisen ja DNA-rakenteen virheet voivat johtaa.

Luento oli kaikenkaikkiaan keskiosien lyhennetulvaa lukuunottamatta hyvin ymmärrettävä ja mielenkiintoinen, jossa oli bonuksena lopun syövän käsittely. Koli puhui selkeästi ja sopivalla nopeudella sekä puhui selvästi yleisölle. Koli myös toi luentokalvojen ulkopuolelta asiaa kuulijoille ja vastasi mielellään muutamaan esitettyyn kysymykseen. Luentokalvojen loppuun oli vielä lisätty erillinen sanasto-kalvo, mikä helpottanee myöhemmin tapahtuvaa asiaan perehtymistä.