Kamppuri, M. 2012. Because deep down, we are not the same: values in cross-cultural design. interactions 19, 2

Kampuri’s article is published in “under development” forum of interactions magazine. Under development focuses on hci and interaction design possibilities in developing communities. Thus the article is not a strict academic

Continue reading...Kamppuri, M. 2012. Because deep down, we are not the same: values in cross-cultural design. interactions 19, 2

TEE, AHELO ja YOPALA – arviointi opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä

Aalto-yliopistossa on menossa perustutkintojen opetussuunnitelmien uudistaminen, joka kohdistuu aluksi kandidaatin tutkintoihin. Tämä on yliopistouudistuksen ydintä, opetuksen ja koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä.

Arviointi on kiinteä

Continue reading...TEE, AHELO ja YOPALA – arviointi opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä