Pedagogiikka on osa substanssia

Yliopisto-opetuksen laatua lähestytään perinteisesti professorien, tutkijoiden ja yliopisto-opettajien opetusalan hallintana. He ovat ensisijaisesti oman alansa erityisasiantuntijoita. Opetus perustuu alan viimeisimpään tutkimustietoon ja taitotietoon sekä omakohtaiseen ymmärrykseen sen merkityksestä omalla

Continue reading...Pedagogiikka on osa substanssia

“Future Learning Spaces”, the 7th annual Designs on E-learning 2011 conference – Learning and Teaching with Technology in Art, Design and Communication, will be held at Aalto University September 27-30, 2011.

These topics are: Open experimental spaces Institutional spaces Social spaces for dialog and debate Networked spaces Abstracts should be submitted by Friday June 24.

“Abstracts” may be

Continue reading...“Future Learning Spaces”, the 7th annual Designs on E-learning 2011 conference – Learning and Teaching with Technology in Art, Design and Communication, will be held at Aalto University September 27-30, 2011.

Miten kestävä matkailualue tehdään? -käsikirja

Pitkään odotettu käsikirjamme kestävien matkailualueiden suunnitteluun ja rakentamiseen julkaistaan vihdoin ensi viikolla!

Pohdimme kirjassa Lapin matkailualueiden kestävyyttä maankäytön ja rakentamisen näkökulmasta. Taustalla on kaksivuotinen MATKA-hanke, jossa arkkitehtuurin, yhdyskuntasuunnittelun, energiatekniikan 

Continue reading...Miten kestävä matkailualue tehdään? -käsikirja