20.2.2013 Veli-Pekka Lehto: Solujen järjestäytyminen kudoksiksi

Keskiviikon luentoa piti Veli-Pekka Lehto Helsingin Yliopiston Patologian osastolta. Valitettavasti en päässyt luennolle, joten tämä blogi perustuu luennon luentokalvoihin. Luennon aiheena oli solujen järjestäytyminen erilaisiksi kudoksiksi ja siitä vielä elimiksi. Luentokalvoissa on hyvin paljon kertausta lukiossa opituista asioista, mutta ne sisältävät myös hyvin paljon uutta terminologiaa. Veli-Pekka Lehto aloitti luennon erilaisten kudostyyppien histogeneettisellä luokittelulla, mikä oli hyvä johdattelu luennon aiheeseen. Uutta tietoa tuli solujen eri kerrosten luokittelusta; niidä voidaan luokitella entodermiin (esim. hengitysteiden ja ruuansulatuskanavan epiteeli), mesodermiin (esim. erilaiset lihassolut) ja ektodermiin (esim. ihosolut ja neuronit).

Veli-Pekka otti luennossaan esiin myös kehitysbiologiaa eli solujen jakautumista ja erilaistumista ja morfogeneesiä. Minusta oli hyvin mielenkiintoista oppia eri morfogeneesin molekyyleistä kuten morfogeeneistä, jotka säätelevät solujen paikkaa ja ryhmittymistä ja Homeobox-geeneistä, jotka ovat niin sanottuja ”master genes”, sillä ne säätelevät tärkeiden transkriptiotekijöiden ilmentymistä morfogeneesissä.

Erilaiset epiteelityypit ja rakenteet olivat hyvin pitkälti lukioasioiden kertausta. Samoin luentokalvot tukikudoksista, lihaskudoksista sekä hermokudoksesta sisälsivät jo ennestään tuttua tietoa, mutta oli kuitenkin hyödyllistä palauttaa näitä asioita mieleen. Kiinnostavin aihe luentokalvoissa oli kantasolut, joiden merkittävyyttä tutkimusmaailmassa ja sairauksien hoidossa painotettiin. Minusta oli hyvin kiinnostavaa oppia kantasolujen erilaistumisen tutkimuksesta in vitro ja minusta oli hyvin tärkeää, että Veli-Pekka otti esiin myös embryonaalisten kantasolujen ja somaattisten kantasolujen eettisten ongelmien eroa.