2. luento, 8.11.2012: Proteiinit (Tuomas Haltia)

Biotieteiden perusteiden toinen asiantuntijaluento vei meidät proteiinien maailmaan dosentti Tuomas Haltian johdattamina. Luento tarjosi kattavan katsauksen niin proteiinien kuin aminohappojenkin ominaisuuksiin ja rakenteisiin. Erityisesti luennoitsijamme keskittyi siihen, kuinka kemiallisen tason rakenteet vaikuttavat proteiineihin kokonaisuuksina.

Luento avasi lukiobiologiasta tuttuja käsitteitä ja aiheita aivan uudella tavalla. Aiemmin vain kirjainyhdistelminä ja monimutkaisina kaavoina tuntemamme aminohapot muuttuivat huomattavasti mielenkiintoisemmiksi, kun pääsimme tutustumaan syvällisemmin niiden kemialliseen rakenteeseen ja perehtymään eritoten niiden sivuketjujen merkitykseen. Myös proteiinimolekyylejä opimme tarkastelemaan uudesta näkökulmasta: vain kaavoja tutkimalla on vaikea käsittää esimerkiksi entsyymien toimintaa kokonaisvaltaisesti, sillä entsyymien perinpohjainen ymmärtäminen vaatii niiden tarkastelemista kolmiulotteisina, tertiäärirakenteisina molekyyleinä.

Haltian sangen kemiapainotteinen lähestymistapa aiheutti ryhmässämme aluksi jopa hieman vieroksuntaa: olihan lukiobiologia käynyt samat aiheet läpi huomattavasti maanläheisemmällä termistöllä. Käynnissä olevalle biotieteiden kurssillemme on kuitenkin leimallista tarkastella solubiologiaa nimenomaan kemian näkökulmasta. Täten luento olikin varsin oivallinen lähtölaukaus uudenlaiselle ajattelutavalle solubiologian saralla.

Erityisen hyvin mieleen jäivät peptidisidoksen kaksoissidosluonteen aiheuttama peptidisidoksen tasomaisuus ja siihen liittyvät ketjun kiertymiskulman rajoitteet. Paikoitellen hämmennystä aiheutti useita aihetta sivuavia tutkimuksiakin tehneen dosentin käyttämä ammattitermistö. Kaiken kaikkiaan luento avasi oven ensi viikolla puitavaan entsyymikatalyysiin ja onnistui herättämään uudenlaisen mielenkiinnon proteiineja kohtaan.