2. luento, 27.1.

Toisella luennolla kerrattiin Faradayn lakia ja sovellettiin sitä pyörivään generaattoriin. Kun virtasilmukka tai useista silmukoista koostuva kela pyörii vakiomagneettikentässä, sen läpi kulkeva kokonaismagneettivuo muuttuu, ja silmukkaan syntyy sähkömotorinen voima. Yksi animaatio, jossa Java-appletti näyttää havainnollisesti tämän tilanteen, löytyy osoitteesta

http://www.walter-fendt.de/ph14e/generator_e.htm

Sitten perehdyttiin pyörrevirtoihin. Kun magneettikenttä muuttuu johtavan aineen kohdalla, indusoitunut sähkömotorinen voima synnyttää virtakentän ko. aineeseen. Esimerkkinä ilmiöstä kiersi luentosalissa alumiiniputki, jonka läpi putoava magneettinappi leijui hämmästyttävän hitaasti.

Miten pyörrevirtoja analysoidaan? Virran laskemiseksi pitää Faradayn lakia täydentää Ampèren kaavalla (ja tietysti Ohmin lailla, joka antaa virrantiheyden sähkökentän ja johtavuuden tulona). Saatiin toisen asteen osittaisdifferentiaaliyhtälö.

Ratkaisuna yhtälölle tasomaisen geometrian ja sininmuotoisen värähtelyn tapauksessa tuli sellainen, joka pienenee eksponentiaalisesti pinnalta syvemmälle metalliin mentäessä, ja samalla vaihtaa sininmuotoisesti suuntaansa. Tunkeutumissyvyys määräytyy aineen johtavuudesta, permeabiilisuudesta ja kentän värähtelytaajuudesta.