15.11 Proteiinisynteesi, muokkaus ja kohdentuminen

Neljännen asiantuntijaluennon aiheena oli proteiinisynteesi, muokkaus ja kohdentuminen ja sen piti Tuomas Haltia. Luennolla keskityttiin lähinnä proteiinisynteesiin, mutta proteiinien muokkausta ja kohdentumisestakin käsiteltiin hieman. Luennon alussa käsiteltiin entsyymikatalyysi loppuun.

Luennon alkuosa oli ennestään tuttua lukiosta. Aluksi Haltia raapaisi hieman pintaa alustamalla sitä, mitä aikoo luennon aikana kertoa. Proteiinisynteesissä on kolme vaihetta: transkriptio, RNA:n siirto sytoplasmaan ja translaatio. Transkriptio tapahtuu tumassa, jossa DNA:n kaksoiskierre aukeaa ja RNA koodataan. Tuttua oli myös se, että tumahuokosista RNA jatkaa matkaansa sytoplasmaan ribosomille, jossa tapahtuu translaatio. Haltia kertasi myös kodonit ja mahdollisten erilaisten triplettien määrät (64). Lukion syventävissä kursseissa käytiin proteiinisynteesiä tarkemmin, siksi intronit(ei-koodavat alueet) ja eksonit(koodaavat alueet) olivat jo ennestään tuttua tavaraa.

Uutta, mutta näin jälkeen päin ajateltuna ihan järkeenkäypää, minulle oli se, että ihmisellä on sekä eukaryootti- että prokaryoottiribosomeja. En myöskään ollut ennen ajatellut translaatiota sen tarkemmin, kuinka säädeltyä sekin on. Ilmeistä on, että proteiinisynteesissä on monta vaihetta, mutta niin on myös translaatiossa. Opin, että kaikille vaiheille on omat proteiininsa. Translaatiosta uutta oli myös se, että RNA katalysoi peptidisidosten syntyä. Mielenkiintoista uutta oli proteiinien sokerointi, mutta aihetta lähinnä pintaraapaistiin.

Vaikka luennolla oli paljon tuttua asiaa, en silti ymmärtänyt ihan kaikkea. Proteiinien laskostuminen ja postranslationaalinen modifointi jäi minulle vielä hieman auki. Endoplasmisen retikulumin ribosomien signaalipeptidijärjestelmä jäi minulle myös hieman pimentoon.

Luento oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen. Luennolla oli helppo pysyä mukana, sillä aihe oli entuudestaan niin tuttu. Asiat, jotka jäivät kaivertamaan, olivat pääsääntöisesti sellaisia, joista on vielä myöhemmässä vaiheessa tulossa oma luento.