15.11. Proteiinisynteesi, muokkaus ja kohdentuminen

Neljännen asiantuntijaluentomme aiheena oli proteiinisynteesi sekä proteiinien muokkaus ja kohdentuminen. Luennoitsijana toimi jo edellisiltä luennoilta tutuksi tullut Helsingin yliopiston Biotieteiden laitoksen dosentti Tuomas Haltia.
Luennon aluksi Haltia palasi vielä edellisen luennon aiheeseen, entsyymikatalyyseihin. Hän esitti viime luennolta ajanpuutteen vuoksi poisjääneen esimerkin entsyymien toimintamekanismeista. Esimerkki palautti mukavasti mieleen edellisen tunnin aiheen ja oli muutenkin mielenkiintoista kuultavaa.
Itse luennon aihe oli pitkälti tuttua lukion biologiasta; käytiin läpi transkriptio, translaatio, ribosomin toiminta ja rakenne sekä proteiinien laskostuminen. Kertaus tuli kuitenkin tarpeeseen, sillä vaikka ensi alkuun asiat tuntuivat vähän turhankin tutuilta, luennon edetessä huomasi että osa yksityiskohdista oli päässyt ajan myötä unohtumaan. Luennolla oppi myös paljon uutta, kuten sen että prokaryoottien ja eukaryoottein ribosomit ovat erilaisia. Luennon parasta antia olivat lukuisat monimutkaisia reaktioita selventävät kuvat, jotka Haltia avasi kuuntelijoille kiitettävästi. Parhaiten jäivät mieleen dosentin näyttämät videopätkät lähetti-RNA:n valmistuksesta ja ribosomin toiminnasta. Videot tiivistivät ja valottivat esittämiään aiheita ja kiinnittivät opiskelijoiden huomion.
Haltia mainitsi ribosomin rakenteen selvittämisen olevan tuore tieteellinen läpimurto vuodelta 2000. Aloin luennon jälkeen pohtia, että myös DNA:n rakenne on melkoisen uusi keksintö vaikka se nykyään onkin jo lähes itsestäänselvyys. On mielenkiintoista nähdä millaisia uusia sovelluksia nämä molekyylibiologiset löydöt mahdollistavat tulevaisuudessa, ehkä jo omana elinaikanani.
Luento oli kokonaisuutena hyvin selkeä ja havainnollinen. Vaikka kertaus onkin hyvästä, oli luennon sisältö minulle jo entuudestaan tuttua, enkä siksi saanut luennosta niin paljon irti kuin olisi ollut mahdollista. Haltian aiheesta innostunut olemus sai kuitenkin kiinnostumaan jo entuudestaan tutuksi tulleesta aiheesta.