15 .11.2012 Proteiinisynteesi, muokkaus ja kohdentuminen, Tuomas Haltia

Neljännellä asiantuntijaluennolla Tuomas Haltia kävi läpi Proteiinisynteesin vaiheet (transkriptio ja translaatio), valmiiden proteiinien laskostumista ja postraslationaalista modifointia. Lisäksi paneudittiin hieman syvällisemmin siirtäjä-RNA:n ja ribosomin rakenteeseen ja toimintaan.

Proteiinisynteesi oli pääpiirteittään tuttua asiaa lukioajoilta, mutta asioiden kertaaminen oli paikallaan, onhan lukio-opinnoista jo useampi vuosi aikaa. Muut luennon asiat olivat sen sijaan suurimmaksi osaksi uutta asiaa, näitä aiheita oltiin vain raapaistu lukion biologian kursseilla. Uusista asioista mielenkiintoisinta oli ehdottomasti luentokalvojen loppuosassa esitelty postranlationaalinen modifointi, jossa proteiinisynteesin lopputuotteita muokataan, esimerkiksi sokeroimalla ne. Sokerointi toimii eräänlaisena solunsisäisenä osoitelappuna, jolloin proteiini päätyy oikeaan paikkaan. Luento tuntui tosin päättyvän tämän aiheen osalta hiemaan kesken, sillä solun sisäistä ”logistiikka” ei käsitelty tätä enempää. Toivottavasti tähän osa-alueeseen keretään syventymään myöhemmillä luennoilla.

Luennon asiat olivat mielestäni kirjattu luentokalvoihin hieman epäselvästi, mutta onneksi kalvot olivat höystetty lukuisilla selkeyttävillä kuvilla. Katsoimme luennon aikana myös videon translaatiosta, joka teki asian huomattavasti helpommin ymmärrettäväksi. Toivonkin, että myös jatkossa luentokalvojen lisäksi luennoilla näytettäisiin selkeyttäviä animaatioita.