15.11.2012 Proteiinisynteesi ja kohdentuminen, Tuomas Haltia

Tuomas Haltian pitämä kolmas luentokerta käsitteli proteiinisynteesin eri vaiheita transkriptiota ja translaatiota sekä niiden jälkeistä proteiinien muokkausta ja lajittelua. Suurin osa asioista oli minulle ennestään tuttua lukion biologian kursseilta, mutta kertaus tuli kyllä tarpeeseen, sillä moni asia oli ehtinyt jo hyvin unohtumaan. Perusasioiden lisäksi päästiin proteiinien tuotannossa hieman lukion kursseja syvemmälle ja yksityiskohtia tuli myös jonkin verran lisää. Minulle uusia asioita olivat esimerkiksi esiRNA:n prosessoinnissa sen päihin lisättävät 5´ cap ja Poly-A – häntä, joiden tehtävät tosin jäivät hieman epäselviksi, sekä siirtäjäRNA:n muodostuminen aminoasyyli tRNA- syntetaasin avulla.  Myös proteiinien laskostumisesta ja kohdentumisesta tuli paljon uutta asiaa ja niistä olisinkin kuullut mielelläni vielä lisää, sillä lukiossa niistä kerrottiin varsin pintapuolisesti.

Yleisesti ottaen luento oli mielestäni onnistunut. Tutusta aiheesta huolimatta Haltia onnistui innostuneella ja havainnollistavalla esityksellään pitämään mielenkiinnon hyvin yllä. Erityisesti selkeät kuvat ja asioita kertaavat videot jäivät hyvin mieleen ja palauttivat perusasiat tehokkaasti muistiin. Itse olisin ehkä toivonut, että asioissa olisi päästy vielä hieman syvemmälle erityisesti juuri proteiinien muokkauksen ja kuljetuksen osalta, mutta tietenkin käytettävissä oleva aika ja opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat asettavat omat rajoituksensa aiheiden käsittelylle.