14.11. Entsyymikatalyysi

Kolmannella asiantuntijaluennolla aiheena oli entsyymikatalyysi ja luennon piti Tuomas Haltija. Aihe oli jo ennestään tuttu lukion pohjalta ja jotkut asiat olivatkin ihan tuoreessa muistissa. Edellisen luennon perusteella oli myös helppo päästä heti aiheeseen mukaan.

Entsyymit ovat siis proteiineja, jotka katalysoivat reaktioita saaden nämä tapahtumaan nopeammin. Luennoitsija tosin mainitsi, että myös RNA-molekyylit voivat joskus toimia entsyymeinä, mutta tässä luennossa entsyymejä käsitellään proteiineina. Luentoa oli helppo seurata, sillä luentokalvoissa oli paljon mieleenpainuvia kuvia: mieleen jäi esim. kuva entsyymikatalysoidusta reaktiosta, missä tiettyjen molekyylien substraatit tarttuvat vain juuri tiettyyn kohtaan entsyymiä. Tämän takia entsyymit ovatkin todella spesifistisiä. Olen aina nähnyt tämän kaltaisia kuvaselityksiä kirjoissa, mutta miltäköhän mahtaa nämä mikroskooppisen pienissä olosuhteissa tapahtuvat reaktiot oikeasti näyttää?

Huomasin, että entsyymit ovat myös hyvin tärkeä osa meidän koulutusohjelmamme ja tulevaisuuden alojamme. Entsyymit ovat nimittäin keskeisiä esim. geneettisissä taudeissa, lääkkeiden kohdemolekyyleinä ja yleensä biotekniikassa. Olisi hienoa osata ymmärtää enemmän näiden toiminnasta ja päästä itse tutkimaan niiden vaikutusta elimistössä.

Muistin jo entuudesta, että entsyymikatalyysi on jollain tavoin yhteydessä reaktion aktivaatioenergiaan. Luennoitsija puhuikin siitä, miten entsyymit toimivat reaktiossa aktivaatioenergian alentajina ja saavat täten reaktion kulkemaan nopeammin. Jotkut reaktiot eivät edes voi tapahtua ilman entsyymejä. Nämä ovat siis pieniä, mutta hyvin tärkeitä proteiineja.

Luennoitsijalla oli vielä lopussa hyviä esimerkkejä joistakin tietyistä entsyymeistä ja niiden rakenteista ja toiminnasta. Se auttoi ymmärtämään koko suurempaa kokonaisuutta. Oli jännittävää huomata, miten yksityiskohtaista entsyymien toiminta todella on ja kuinka kaikki lopulta vaikuttaa kaikkeen!