14.11.2012 Entsyymikatalyysi, Tuomas Haltia

Tämän päiväisellä luennolla jatkoimme jo edelliseltä kerralta tutuksi tulleen luennoitsijan, Tuomas Haltian, johdolla proteiinien tarkastelua. Tällä kertaa perehdyimme entsyymeihin, jotka ovat katalyytteina toimivia proteiineja. Luento oli kattava luotaus entsyymien maailmaan, sillä läpi tuli käytyä mm. entsyymien keskeiset tehtävät, entsyymikatalyysin periaate, inhibitiotyypit sekä muutama esimerkkitapaus entsyymikatalyysistä. Aihepiiri oli varmasti monelle melko tuttua lukiosta ja aiemmilta kursseilta, mutta Haltia onnistui havainnollistamaan aihettaan kuitenkin tuoreella ja mielenkiintoisella tavalla. Itselleni jäi mieleen jo alkutunnista esitelty “laatikkoesimerkki”, joka kuvasi kuinka entsyymi alentaa reaktion tapahtumisen rimaa poistamalla laatikon seinämän ja antaen sisällön valua ulos vähemmällä vaivalla kuin seinien ylitse kiipeämällä. Tämä oli hieno yksinkertaistus siitä, kuinka entsyymi alentaa reaktion aktivoitumisenergiaa ja näin ollen madaltaa lähtöainetta ja tuotetta erottavaa energiavallia.

Tuttuun tapaansa Haltia oli jälleen tuonut meille konkreettisia näytekappaleita luokassa kierrätettäväksi ja hypisteltäviksi, mikä mielestäni on oivallinen tapa pitää kuulioiden mielenkiintoa yllä. Vanhan entsyymitiedon kertauksen lisäksi luento sisälsi myös runsaasti uutta. Itselleni vierasta asiaa olivat aktiivisen kohdan tarkempi kemiallinen “koostumus” sekä toimintaperiaate entsyymikatalyysissä. Myös katalyyttinen triadi oli käsitteenä uusi. Oli todella kiehtovaa perehtyä tarkasti kemiallisiin sitoutumisiin, jotka ovat entsyymikatalyysin perusta. Tärkeä täsmennys oli myös maininta: “Pelkkä substraatin sitominen ei johda katalyysiin, vaan päin vastoin substraatin stabiloitumiseen”, sillä itse olin aiemmin siinä harhaluulossa, että pelkkä entsyymin ja substraatin fyysinen kiinnittyminen toisiinsa johtaisi katalyysiin. Olisi ollut mielenkiintoista kuulla lisää entsyymeistä lääkkeiden kohdemolekyyleinä, sillä tämä aihepiiri sivuutettiin luennolla melko pintapuoleisesti.