13. luento, 13.02.2013: Virologia (Maria Söderlund-Venermo)

13. luento oli dosentti Maria Söderlund-Venermon pitämä. Hän on Haartman-instituutin virologian osastolta, joten olimme kaikki erittäin yllättyneitä, kun luennon aiheena oli virologia. Tämä on tärkeä ja aina niin ajankohtainen aihe, sillä viruksilla on ja todennäköisesti aina tulee olemaan suuri merkitys meidän elämäämme, koska ne voivat tappaa meitä ja muita elollisia olioita.

Luennolla kerrottiin, että osalla viruksista perimä on useammassa kuin yhdessä osassa. Tämän takia on mahdollista, että esimerkiksi kahden tällaisen viruksen infektoidessa saman solun, voi muodostua uusi virus, jolla on jonkinlainen kombinaatio alkuperäisten virusten perimästä. Tällöin sen kohteena olevilla eliöillä ei välttämättä ole enää vastustuskykyä, jolloin voi syntyä pandemia. Käsittääkseni siis muutaman sattuman kautta voisi muodostua pandemia, joka tuhoaisi koko ihmiskunnan. Näin teoreettisesti ajateltuna luulisi, että tällainen tapahtuma ei olisi kovin todennäköistä, mutta luennoitsijan mukaan biosfäärissä on noin 10^32 virusta, mikä on käsittämättömän suuri luku. Onneksemme kaikki näistä viruksista eivät kuitenkaan ole vaaraksi meille.

Biosfäärin viruksista ajatukseni siirtyivät pohtimaan sitä mahdollisuutta, että viruksia saattaisi olla myös muilla planeetoilla. Tämä puolestaan johtaisi oman logiikkani perusteella siihen, että siellä jossain olisi elollisia olentoja. Jos kuitenkin niille onkin tapahtunut samanlainen sukupuutto kuin aikaisemmin miettimäni ihmiskunnan tuhoutuminen, niin olisimme yksin avaruudessa, mikä on melkein yhtä huolestuttava ajatus kuin se, että muita sivilisaatioita olisi olemassa jossain kaukaisessa galaksissa.

Huomioni luennon aiheeseeni palautui juuri sopivalla hetkellä, sillä luennoitsija oli juuri esittänyt kysymyksen siitä, ovatko virukset eläviä. Hän kuitenkin totesi, että kysymys on ehkä filosofeille paremmin sopiva. Luennolta jäi mieleen myös se, kun meille paljastettiin, että koulussa on valehdeltu meille – veri ei olekaan steriiliä. Sen seassa on ilmeisesti muun muassa TT-virusta, josta ei tosin tiedetä aiheuttaako se jotain tautia ihmisille. Toinen mieleen jäänyt asia oli se, että kuten melkein kaikelle, myös viruksia varten on oma järjestö (ICTV), joka kontrolloi niiden nimeämistä.

Lopullinen arvioni luennosta: Kokonaisuutena mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä luento. Luennoitsija osasi aiheensa hyvin ja luentokalvoissa oli asiaa havainnollistavia taulukoita ja kuvia.