13.2.2012 Virologia, Maria Söderlund-Venermo

Biotieteiden perusteet insinööreille -kurssin keskiviikon 13.2.2012 luennolla dosentti Maria Söderlund-Venermo Helsingin yliopiston virologian osastolta luennoi meille aiheella: “Mitä virukset ovat”. Luennolla käytiin hyvin virologian historiaa, virusten koostumusta, symmetriaa, rakennetta, luokittelua, monistumista ja toimintaa soluissa.

Luennoitsija antoi virusten monistumisesta hyvän yleistävän esimerkin yhdistäen ja yleistäen virusten monistumisen autotehtaan hihnatuotantoon. Virusrokotusten historiasta oli mukavaa kuulla aikaisista melko hazardeistakin isorokkorokotteista, joiden käyttö keksittiin isorokosta selvinneiden immunologiasta uudelleensairastumiselle, vaikka ei tiedetty virusten olemassaolosta yhtään mitään.

Luennolla tuli esille mielenkiintoisia yksityiskohtia kuten sitruunan, pisaran ja viinipullon muotosten virusten olemassaolosta ja kuinka on RNA-viruksilla on symmetriset ikosahedraalinen ja hedraalinen muodot, kun DNA-viruksilla on näiden lisäksi vielä symmetriaton kompleksinen muoto.

Lukiossa viruksia käytiin läpi vain hyvin yleisellä tasolla, joten tämän luennon tarkemmat tiedot esim. virussymmetriasta olivat suurimmakseen kokonaan uutta ja mielenkiintoista asiaa. Tosin viruksista puhuttiin hyvin mikrobiologian asiaa käsittelevällä luennolla. Oli myös hyvä että käytiin luennon alkupuolella läpi virusterminologiaa, niin että niitä selitettiin auki niin suullisesti kuin kuvien kautta. Itse pidin myös siitä, että käytiin läpi esimerkki DNA-viruksen kiertokulusta solun ulkopuolelta solun sisälle, kulkeutuminen tumaan, replikaatio tai osallistuminen proteiinisynteesiin (tai molemmat) ja lopulta eritys taas solun ulkopuolelle. 

Luennon lopuksi käytiin myös läpi nykyaikaista virologian tutkimusta. Uusi tutkimustieto (2008) virofaageista eli virusten viruksista oli täysin uusi ja yllättävä tieto ainakin itselle.  

Kaikenkaikkiaan luento oli selkeä ja mielenkiintoinen, luentokalvot olivat hyviä ja helposti seurattavia. Luennoitsija puhui kuuluvasti ja selkeästi suoraan kuulijoille ja selitti luentokalvoillansa olevia kuvia läpi pointterin avulla, mikä selkeytti huomattavasti seuraamista, kun ei tarvinnut jäädä pohtimaan kuvien merkitystä vaan sai selityksen heti. Tosin insinööreille virusten taksonomia ja suuret määrät virusnimiä eivät välttämättä ole se oleellisin ja mielenkiintoisin asia.