12. luento ja kurssikysely

Hertzin dipolin ja muiden lanka-antennien jälkeen pääsimme viimeisellä luennolla ihmettelmään aukkoantennien perusteita. Tarkoituksena oli havainnollistaa torviantennilla

X-kaistan torviantenni oppikirjan päällä

miten koaksiaalikaapelin signaali saadaan muunnettua säteilyksi. Kynällä ja paperilla laskettu tulos poikkesi melko paljon simulointituloksista mikä oli hieman harmittavaa. Ongelmana oli, että oletettu apertuurikenttä ei vastannut simuloitua kenttää kovin tarkasti.

Tärkeät antenniparametrit sieppauspinta ja vahvistus kannattaa pitää mielessä. Aukkoantennin sieppauspintaa voi karkeasti arvioida aukon pinta-alalla. (Kuvan torviantennilla oikea sieppauspinta on simuloinnin perusteella noin puolet geometrisesta pinta-alasta taajuudella 10 GHz.)

Viimeisenä aiheena oli aaltojen eteneminen ja sironta. Tärkeimmät lopputulokset olivat Friisin kaava ja tutkayhtälö.

Luennon jälkeen kysyttiin mistä vapaan tilan vaimennuksen tekijä λˆ2 (aallonpituuden neliö) tulee. Kaavojen avulla se tulee vahvistuksen ja sieppauspinnan välisestä yhteydestä, mutta fysikaalisesti järkevämpi selitys on, että kaikki mitat pitää ymmärtää suhteessa aallonpituuteen. Vahvistus ja suuntaavus ovat verrannollisia pinta-alaan muodossa A/λˆ2. Samalla tavalla vapaan tilan vaimennuksessa esiintyy etäisyysriippuvuus (λ/r)ˆ2.

Kurssikysely

WebOODIssa on kurssipalaute tavalliseen tapaan.

Tämän lisäksi meillä on erillinen kurssikysely jonka aiheina on kotitehtävät, kurssiblogi ja yhdessä oppiminen. Vastaamalla tähän kurssikyselyyn saat 3 bonuspistettä jotka lisätään kotitehtäväpisteisiin (72 p). Vastausaikaa on 6.5. asti.