10. luento, 24.1.2013: Solun jakautuminen, solusykli ja apoptoosi (Veli-Pekka Lehto)

10. asiantuntijaluennon piti Veli-Pekka Lehto, jolta olemme jo aikaisemmin saaneet kuulla pari hyvää luentoa. Luennon aiheena oli tällä kertaa solusykli, eli solun eri ”elämänvaiheet” ja niiden kiertokulku. Luennon ensimmäisellä puoliskolla käsiteltiin solun jakautumista, mitoosia. Toisella puoliskolla Lehto kertoi solusyklin säätelystä, apoptoosista ja syövästä.

Solun jakautuminen, mitoosi, on käsitelty lukiossa ja sen perusperiaatteet olivat luennon alussa selkeitä. Lehto ei ryhtynyt esittelemään mitoosin eri vaiheita kronologisesti, vaan aloitti esittelemällä eri soluille tyypillisiä jakautumisia ja siirtyi siitä solusyklin tarkasteluun. Luentokalvoissa olevat solusykliä havainnollistavat kuvat helpottivat solun elinkaaren ymmärtämistä, G1, G2, S ja M-vaiheet kun tuppaavat yleensä menemään sekaisin itse kullakin. Interfaasin tarkastelun jälkeen siirryttiin lähemmin mitoosiin ja sen vaiheisiin. Mitoosia Lehto esitteli hienoin valokuvin, joissa pienen pienet solut ja kromosomit esiintyivät selkeinä ja helposti hahmotettavina. Luennon ensimmäisen puolen loppupuolella Lehto kertoi myös solun tukirangan ja solusyklin yhteydestä, jota ei lukiossa ainakaan tarkemmin käsitelty. Oli mielenkiintoista kuulla, miten solun ja kromosomien jakautuminen tapahtuu supistusrenkaan ja sentrosomien avulla, lukiossa kyseisiä toimintoja ei nimittäin käsitelty yhtä tarkasti. Ensimmäisen puoliskon lopussa puhuttiin myös solusyklin tutkimisesta.

Luennon toinen puolisko aloitettiin käsittelemällä telomeereja ja niiden lyhenemisen vaikutusta solun jakautumiseen. Tämän jälkeen Lehto ryhtyi käsittelemään solusyklin säätelyä ja kuvasin sen ”tarkastuspisteiden” toimintaa. Solusyklin säätelytekijät olivat ainakin minulle uusi asia ja oli valaisevaa saada tietää, kuinka ne vaikuttavat solusykliin ja kuinka säätelytekijöiden toimintaan vaikutetaan.  Tämän jälkeen siirryttiin kaikille hieman tutumpaan aiheeseen, apoptoosiin. Lehto kertoi aika paljon jo tuttua asiaa, mutta esimerkiksi apoptoosin biokemia tuli uutena ja erittäin mielenkiintoisena asiana. Luennon lopuksi käsiteltiin syöpää, sitä aiheuttavia geenimutaatioita ja syöpäsolun solusykliä, jotka koin kaiken kaikkiaan mukavana kertauksena.

Luennon jälkeen solun elinkaari oli selkeytynyt aikaisemmasta. Kertauksen lisäksi saimme kuulla paljon yksityiskohtaisia selostuksia solun toiminnasta ja ainakin itse koen omaksuneeni aiheen taas hieman paremmin kuin ennen. Kaiken kaikkiaan luento oli mielenkiintoinen ja se sai minut ajattelemaan asioita uusista näkökulmista.