”Kannattaako opiskella?”

Olof Forsén on korroosion ja hydrometallurgian professori ja materiaalitekniikan koulutusohjelman sekä tekniikan alojen ruotsinkielisen kandidaattiseminaarin vastuuprofessori.

Syksy on nyt parhaimmillaan ja olemme päässeet asettumaan opiskelijaelämään. Kukaan ei ole niin optimistinen kuin teekkari syksyllä aloittaessaan opiskelunsa. Olen havainnut, että teekkari ottaa samanaikaisesti useita kursseja sekä aikaa vieviä seminaareja. Myös vapaa-ajan vietto on tärkeätä ja usein lähdetäänkin kesken lukukautta lomailemaan.  Jossain vaiheessa, viimeistään keväällä, huomataan että aika ei riittänytkään opiskeluun ja kaikkien kurssien, seminaarien, kirjallisuustöiden ja harjoitustöiden suorittamiseen, jotka on optimistisesti otettu. Tämä on luonnollista, päiväthän eivät ole päällekkäin, vaan ne ovat peräkkäin.  Olen aina korostanut henkilökohtaisen ajan suunnittelua, jotta vältettäisiin turhia epäonnistumisia. Varsinkin kandiseminaarissa, jonka vastuuopettaja olen, olette saaneet kuulla minulta kyllästymiseen saakka ajankäytön suunnittelun merkitystä.

Monet teistä miettivät mitä teistä tulee isona. En yritäkään vastata tähän kysymykseen. Opetuksen tarkoituksena koulutusohjelmassamme on kouluttaa ammattitaitoisia materiaalitieteen insinöörejä, jotka työllistyvät varmasti. Tietääkseni meiltä ei juuri valmistu työttömiä insinöörejä.

On hyvä palauttaa mieleen se, että opetuksessa ja koulutuksessa tavoitteena on tietotason nosto, jolloin rajatun vastauksen sijasta annetaan lisävalmiuksia omaan ongelmanratkaisuun. Tutkimustehtävissä tavoite on tiedon lisääminen, ratkaisu ongelmaan, ratkaisumalli tms. Teistä tulee ongelmanratkaisijoita ja tämä taito säilyy koko elämän ajan.  Hyvän materiaali-insinöörin luonteeseen kuuluu kyky yhdistellä asioita, kokeilunhalu ja halu oppia uutta. Koen olevani oppimisen avustaja, joka pyrkii saamaan oppimisprosessin liikkeelle ja avustaa opiskelijaa itse prosessin aikana. Opiskelija on itse valinnut tiensä ja hänen pitäisi olla valmis ottamaan itse vastuu etenemisestään. Tehtävänämme on kouluttaa ajattelevia insinöörejä, jotka kykenevät ratkaisemaan teknisiä ongelmia ja luomaan uutta tietoa. Hänen ei tarvitse hallita yksityiskohtia, mutta hänen on luontevasti voitava keskustella omaan alaansa liittyvistä asioista.

Mikäli teillä syntyy ongelmia tutkinnon rakenteen kanssa, kannattaa ottaa yhteyttä ajoissa ja pohtia erilaisia ratkaisumalleja.

Tenttitehtävien tarkastelussa saan kuvan siitä, miten opetus on mennyt perille. Tenttitehtävät ovat usein sellaisia, että suoria vastauksia monisteesta ei löydy, vaan joudutaan päättelemään ja luomaan uutta tietoa. Toiset vastaavat muodollisesti oikein tenttitehtäviin opettelemalla tenttialueen ulkoa, mutta ydinosat jäävät usein hämärän peittoon. Jotkut pystyvät loogisesti päättelemään tehtävän keskeiset asiat, vaikkei heillä olekaan aivan yksityiskohtaisia tietoja.

Tämä tästä ja hyvää syksyä

Frasse