Viikko 47

Suunnittelu — viikon agenda

Viikon tavoitteina olivat proton viimeistely sekä käyttäjien tarpeiden ymmärtämisen syventäminen. Halusimme myös aloittaa loppuraportin kokoamisen niiltä osin kuin mahdollista sekä aloittaa Grande Finalen valmistautumisen.


Toteutus — viikon työmenetelmät

Jatkoimme vielä tämän viikon työstämistä erikseen kahdessa ryhmässä.

Suunnitelmamme mukaan proto oli tarkoitus saada pääpiirteittäin valmiiksi. Suurimmat työkohteet olivat proton kalenteriominaisuus joka näkyy sekä potilaalle itselleen että hänen omaisilleen, sekä sovelluksen notifkaatioiden tekeminen. Sovelluksen ulkoasu oli myös tarkoitus saada esityskelpoiseen kuntoon.

Toinen puolisko keskittyi taloudellisen validaation tarkentamiseen ja finalisointiin. Teimme muutamia haastatteluja kliinistä työtä tekeville lääkäreille. Otantamme koostui sekä nuoremmista että jo kokeneemmista lääkäreistä. Keskityimme näissä haastatteluissa erityisesti ikääntyneiden sairaalahoidon kommunikointiin liittyviin ongelmiin. Loppupalautuksia varten toinen puolisko otti haastattelujen lisäksi aikaa posterin, demon ja loppuraportin suunnittelua ja kokoamista varten.


Tulokset  — mitä saatiin aikaan

Proton kalenteri on vihdoin saatu valmiiksi. Saatamme sen osalta tehdä pienoista hienosäätöä viimeisen viikon aikana. Kalenterin parissa työskentelyn aikana törmäsimme useampaan pieneen ongelmaan, mutta nämä saimme kuitenkin ratkaistua yhteistuumin melko nopeasti.

Kalenteriin generoidaan lääkärin täyttämän formin perusteella lääkityksiä ja hoitotoimenpiteitä. Kalenteri näkyy samanlaisen sekä potilaalle itselleen, että hänen omaisilleen. Näin omaiset kykenevät seuraamaan, että heidän läheisensä hoito ja kuntoutus etenee toivotulla tavalla.

Kalenteri

Notifikaatioiden tekemistä emme olleet aiemmin aloittaneet, joten niiden tekemisessä oli vielä paljon työtä jäljellä. Olimme kuitenkin miettineet jo valmiiksi, miten ne tultaisiin demon kannalta mielekkäästi toteuttamaan. Notifikaatiot saatiinkin hyvin tyydyttävään kuntoon demomme kannalta. Teimme kuluneen viikon aikan kaksi erilaista notfikaatiota. Ensimmäinen on muistutusnotifikaatio, joka voi muistuttaa esimerkiksi milloin päivittäiset lääkkeet tulee ottaa tai milloin potilaalla on tulevia sairaalakäyntejä. Notifikaatio kertoo tulevan tapahtuman ja pyytää käyttäjää merkitsemään tapahtuman suoritetuksi tai hylkäämään sen.

Muistutus

Toinen notifkaatio, jonka teimme, on potilaan päivittäistä vointia kyselevä notifikaatio. Saimme tähän idean aiemman käyttäjätestauksen perusteella. Notifikaatio pyytää käyttäjää valitsemaan asteikolta 1-5 parhaiten päivän vointia ja mielialaa kuvaavan luvun. Saamme myös näin kerrytettyä dataa, jota omaiset voivat tarkastella ja he pystyvät näin helposti seuraamaan läheisensä päivittäistä vointia.

Mieliala

Proton ulkoasun kanssa on tehty töitä koko viikko. Se alkaakin hiljalleen näyttämään hieman miellyttävämältä. Tärkein seikka on kuitenkin edelleen ollut pitää ulkoasu mahdollisimman yksinkertaisena ja selkeänä. Tämä on ollut koko kehitystyön ajan prioriteettimme, jotta myös sellaiset käyttäjät, joilla ei ole aiempaa kokemusta älylaitteiden käytöstä kykenisivät käyttäämään sovellustamme. Kaikki nappulat ja niiden tekstit on pidetty jopa häiritsevänkin suurina. Olemme ajatelleet, että monella ikääntyneellä on usein näön kanssa merkittäviäkin ongelmia.

Teimme viikon aikana lääkärin formiin pieniä muutoksia lääkäreiltä saadun palautteen pohjalta saadaksemme näkymän vastaamaan paremmin todellisuutta. Tähän ei mennyt kovinkaan paljon työtunteja, koska formi oli jo valmis ja muutokset olivat suhteellisen pieniä. Vaikka meidän pitikin muuttaa formin lisäksi tietokantamalliamme hieman, ei siitä aiheutunut sen suurempaa päänvaivaa.

Haastattelujen tuloksena saatiin vahvistettua, että olemme valinneet oikeat kentät lääkäri-näkymään. Lisäksi he antoivat hyviä vinkkejä lääkäreiden käyttäjätestausta varten: esimerkiksi formin täyttö kannattaisi kellottaa muutamalla esimerkkipotilaalla, jolloin saataisiin jonkinlainen käsitys mahdollisesta työmäärästä. Tulevaisuudessahan tämä prosessi olisi tarkoitus automatisoida niin paljon kuinmahdollista, mutta haluamme toki myös protomme olevan jo järkevällä mallilla esimerkiksi sairaalan kanssa tehtävää yhteistä tutkimus- ja kehittämishanketta varten, mikä olisi yksi matalan kynnyksen vaihtoehto ratkaisumme kaupallistamiseen pidemmällä tähtäimellä. Koska lääkärinäkymään oltiin tähän mennessä saatu vähiten feedbackia, oli tärkeää, että saimme nyt käytyä tämän lävitse. He ovat myös erittäin kriittinen käyttäjäryhmä: ilman heidän panostaan appissa ei ole tietoja eikä se luo arvoa muille käyttäjille. Siksi panostimme tähän osuuteen nyt hieman entistä enemmän.

Demon osalta saimme valmiiksi karkean käsikirjoituksen sekä suunniteltua toteutustavan. Myös posteria hioimme hieman. Loppuraporttia varten kokosimme blogiteksteistä parhaita paloja ja aloimme vetää näitä yhteen. Kartoitimme tässä samalla myös viimeiset avoimet kysymykset erityisesti kaupallistamiseen liittyen. Loppupalautuksemmekin saatiin siis viikon aikana jo alustavasti hyvälle mallille.


Reflektio — miten meni ja mitä seuraavaksi

Proton tekemisessä olemme pysyneet melko hyvin aikataulussa jonka suunnittelimme ennen kuin aloitimme proton työstämisen. Toki matkan varrella olemme muokanneet suunnitelmiamme ja joutuneet tekemään valintoja proton prioriteettien suhteen. Proto alkaa kuitenkin näyttäämään sen tasoiselta jonka toivoimmekin saavamme aikaiseksi kurssin puitteissa. Työskentely on sujunut hyvässä yhteishengessä ja jokainen proton tekemiseen aktiviisesti ryhmämme jäsen on oppinut varmasti uutta uusien teknologioiden, ongelman ratkaisun ja ryhmätyöskentelyn saralla. Proton parissa työskentely on siis kokonaisuudessaan ollut ryhmällemme oikein antoisa kokemus.

Esityksen, loppuraportin, demon ja posterin kokoaminen ovat kaikki auttaneet meitä vetämään projektiamme yhteen. Viimeistään nyt ovat yhteiset linjat löytyneet ja palaset loksahtaneet paikoilleen. Saimme myös selvitettyä viimeiset avoimet kysymykset viimeistä viikkoa varten.

Viimeinen viikko ennen palautuksia kuluu alkuviikon osalta tiiviisti protomme demoamisen ja käyttäjätestauksen parissa. Loppuviikon agendalla on dokumentaation viimeistely. Aikataulu tulee olemaan varsin tiukka, mutta toisaalta tämä on hieno huipennus opettavaiselle projektille. Jo nyt tämä dokumentaatio on palauttanut elävästi mieleen alun epätoivoiset tunnelmat, kun aihe ei meinannut selkeytyä ja kaikki oli hyvin epävarmaa. Loppuraportin kirjoittaminen onkin hienosti auttanut näkemään tämän prosessin kokonaisuutena.

Kaiken kaikkiaan olemme erittäin tyytyväisiä tämänhetkiseen tilanteeseen. Vielä viimeiset puristukset ennen Grande Finalea, ja projekti (sekä koko kurssi) on meidän osaltamme kasassa!

Posted by TP

This entry was posted in Main Branch. Bookmark the permalink.

Leave a Reply