Viikko 45

Suunnittelu — viikon agenda

Tällä viikolla pääasiallisina tavoitteena oli saattaa loppuun proton ensimmäinen iteraatio sekä testata sitä ryhmämme kesken. Halusimme samalla myös valmistautua esittelemään sitä seuraavalla viikolla aiheen antajalle.

Lisäksi tavoitteena oli sopia yhteyshenkilöidemme kanssa haastatteluja tai tapaamisia, jotta voisimme hieman selvittää kaupallistamismahdollisuuksiamme tarkemmin. Lisäksi tavoitteena oli ruveta tarkentamaan taloudellista validaatiotamme.


Toteutus — viikon työmenetelmät

Prototyypin tiimoilta emme ole tavanneet viime viikolla kasvotusten. Olemme kuitenkin olleet yhteydessä tasaisin väliajoin Skypen avulla, jotta kaikki ovat pysyneet mukana toistensa tekemisistä. Koska olimme ennen prototyypin tekemisen aloittamista suunnitelleet aikataulumme hyvin, on prototyypin eteneminen ollut melko ongelmatonta.

Työnjako prototyypin tekoon osallistuvien välillä on tapahtunut melko orgaanisesti. Tämä on johtunut pääosin siitä, että ryhmän jäsenillä on usein eri ajat tai päivät, jolloin he pystyvät prototyypin parissa työskentelemään. Homma on kuitenkin sujunut hyvin, sillä meillä on ollut alusta alkaen hyvä suunnitelma missä järjestyksessä mitäkin tehtäisiin ja kaikilla on ollut selkeä käsitys siitä miten kukin toiminnallisuus tulisi toteuttaa.

Olimme sen verran kuitenkin sopineet etukäteen työtavoista, että aina ennen kuin joku alkaa työskennellä jonkin toiminnallisuuden parissa, ilmotettaisiin tästä muulle ryhmälle. Halusimme näin välttää tilanteet, joissa kaksi ryhmäläistä tekisivät päällekkäistä työtä.

Taloudellista validaatiota suoritettaessa yhteyshenkilöiden tavoittaminen osoittautui melko haastavaksi heidän kiireidensä vuoksi. Saimme kuitenkin mahdollisuuden lähettää kysymyksiämme lääkärikontaktillemme sekä aiheen antajalle ja pääsemme validoimaan heidän alustavia vastauksiaan yhteyshenkilöidemme kanssa ensi viikolla.

Aloitimme myös tarkemman kannattavuuslaskentamallin rakentamisen. Kyselimme lähipiiristämme sekä julkisita lähteistä realistitisia haarukoita esimerkiksi tietoturvakonsultoinnin tuntihinnoista, jotta saisimme Excelistämme tarpeeksi tarkan. Toki kyseessä tulee olemaan karkea arvio, johon vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi kehitystyön yhteistyömahdollisuudet asiakkaiden kanssa sekä mahdollisten tulevien kilpailijoiden aiheuttama hintapaine.

Selvitimme myös hieman julkisiin hankintoihin liittyvää lainsäädäntöä, jotta olisimme paremmin valmistautuneita, kun pääsemme tekemisiin yhteyshenkilöidemme kanssa. Pääasiallisesti aiheen antajamme toivoisi meidän ratkaisevan juuri sairaalamaailmaan liittyviä ongelmia ja siinä suhteessa julkinen sektori on suurempi. Näin ollen pyrimme pääasiallisesti tekemään tuotteen kaupallisestamisesta mahdollista ainakin julkisella sektorilla, mutta pitäen kuitenkin jatkoa ajatellen ovet auki myös yksityiselle sektorille. Päätimme lähestyä asiakas-teemaa järjestelmällisesti luennolla esitetyn customer development modelin kautta. Tähän toivomme saavamme ensi viikon aikana paremman ymmärryksen yhteyshenkilöiden avulla.

Lisäksi olimme aiemmin saaneet lääkärikontaktilamme palautetta tietoturva-asioihin liittyen. Tutustuimme hieman terveydenhuollon tietoturvaa koskeviin määräyksiin, jotta ymmärtäisimme lähtökohdat, vaikka tuon osion aiommekin ulkoistaa loppuratkaisussamme.


Tulokset  — mitä saatiin aikaan

Prototyypin ensimmäisen iteraation tulokset ovat nähtävissä alla:

 

Screen Shot 2017-11-13 at 21.48.29

Sovelluksemme etusivulta löytyy toistaiseksi vain linkit eri käyttäjien näkymiin.

 

Screen Shot 2017-11-13 at 21.58.18

Lääkärin näkymä jakaantuu tällä hetkellä kahteen osaan. Ensimmäinen on diagnoosin lähettäminen. Tämän avulla lääkäri pystyy valitsemaan haluamansa potilaan ja kirjaamaan tälle diagnoosin.

 

Screen Shot 2017-11-13 at 21.58.51

Näkymän toisessa osiossa lääkäri pystyy valitsemaan haluamansa lääkityksen, määrittelemään montako kertaa päivässä lääkettä tulisi ottaa ja miten pitkään lääkitystä jatketaan.

Lääkäri pystyy valitsemaan valmiita hoito-ohjeita jotka toimivat samalla tavoin kuin lääkityksen määrääminen.

 

Screen Shot 2017-11-13 at 22.02.58

Potilaan etusivu tarjoaa helpon navigoinnin potilaan muihin näkymiin.

 

Screen Shot 2017-11-13 at 21.55.30

Potilaan perustiedot näkymästä löytyvät potilasta koskevat perustiedot, sekä näiden lisäksi kaikki potilaalle annetut diagnoosit.

 

Screen Shot 2017-11-13 at 21.55.47

Potilaan hoito-ohjeissa näkyvät kaikki lääkärin lähettämät hoito-ohjeet kyseiselle potilaalle.

 

Screen Shot 2017-11-13 at 21.56.00

Kalenteri on vasta vain varsin karkea lista tapahtumia. Tapahtumat kuitenkin muodostetaan dynaamisesti lääkärinäkymän valinnoista. Esimerkiksi “Kerran päivässä” valinta muuttuu jokaiselle valitulle päivälle tapahtumaksi joka alkaa kello 9:30.

 

Proto edistyi siis tällä viikolla huimasti ja saavutimmekin sitä varten asetetut ensimmäisen iteraation tavoitteet.


Reflektio — miten meni ja mitä seuraavaksi

Seuraavaan iteraatioon meillä on kaksi päätavoitetta. Ensinnäkin, saada jokainen näkymä visuaalisesti esityskelpoiseen kuntoon. Toinen tavoitteemme on vielä parannella muuttamaa toiminnallisuutta ja tehdä lisäksi pari vielä täysin puuttuvaa valmiiksi.

Lääkärin formi on jo hyvällä mallilla. Haluamme vielä muuttaa sitä siten, että lääkäri voi lähettää vain osittain täytetyn formin. Tällä hetkellä koko formin pitää olla täytetty, jotta lähettäminen olisi mahdollista. Lisäksi teemme myös jonkinlaisen visualisoinnin onnistuneesti lähetetylle formille.

Potilaan kalenterinäkymä on jo aloitettu, mutta työsarkaa riittää edelleen, niin visualisoinnin kannalta kuin muutenkin. Omaisten näkymä, jota emme ole vielä työstäneet tulee pitkälti myös keskittymään kalenterin ympärille, joten kalenteri tulee olemaan hyvin keskeinen osa sovellustamme ja siihen tulee suhtautua sen mukaisesti.

Varmastikin mielenkiintoisin toiminnallisuus sovelluksessamme tulee olemaan notifikaatiot potilaalle. Näiden tekemistä ei myöskään ole vielä ole päästy aloittamaan, vaikka hiukan alustavasti olemmekin keskustelleet miten ne olisi mielekkäintä toteuttaa demoamisen kannalta.

Myös notifikaatioiden avulla toimiva potilaan päivittäisen voinnin seuranta on täysin toteuttamatta. Tämä johtuu osittain siitä, että idea tuli alustavan käyttäjätestauksen perusteella. Toisaalta koska tämäkin toimii notifikaatioiden avulla on se muutenkin järkevintä toteuttaa rinnakkain muiden notifikaatioiden kanssa. Joudumme vielä keskustelemaan enemmän teemmekö tälle kokonaan oman näkymän vai tuleeko tämä notifikaatio mihin vain muuhun potilaan näkymään tiettynä ajankohtana.

Lisäksi päätimme tehdä jokaiseen näkymään navigointipalkin jonka avulla voi helposti vaihtaa eri käyttäjien välillä. Tämä ei ole osa loppuratkaisuamme, mutta koimme sen helpottavan sovelluksen demoamista eri käyttäjäryhmille.

 

Kaiken kaikkiaan olemme nyt erittäin tyytyväisiä protomme ensimmäisen iteraation tuloksiin. Saavutimme tavoitteet ja nyt on jo jotain konkreettista valmiina eli voimme ottaa uuden kierroksen käyttäjätestausta. Näin pääsemme oikeasti lähemmäs sellaista ratkaisua, josta on aidosti hyötyä niin asiakkaille kuin loppukäyttäjille

Seuraavan viikon tavoitteena on toteuttaa asiantuntijahaastattelut sekä jatkaa taloudellista validaatiota parantelemalla laskelmiamme. Tämän lisäksi tarkennamme kirjaamistyöhön liittyviä käytäntöjä. Olemme myös varanneet aikaa näissä haastatteluissa ilmenevien uusien asioiden selvittelyyn aikaa ensi viikolle.

Proton osalta olisi tarkoitus suorittaa kevyttä käyttäjätestausta jälleen. Tällä kertaa testaus on tosiaankin hyvin kevyttä, jotta saamme protoa kuitenkin edistettyä myös ensi viikolla: testaajia on jälleen jokaisesta käyttäjäryhmästä, mutta hieman viime kertaista vähemmän. Tavoitteena on saada alustavia mielipiteitä tästä versiosta, jolloin suurimmat ongelmat voidaan korjata jo tässä vaiheessa kehitystyötä. Olemme kuitenkin varanneet enemmän aikaa käyttäjätestaukseen toisen iteraation loppupuolelle, kun proto on hieman valmiimpi.

Tällä viikolla työskentelimme osan ajasta kahdessa eri tiimissä, kun toinen puolikas keskittyi enemmän protoon työstämiseen ja toinen taloudelliseen validaatioon. Huomasimme, että ryhmämme koheesio on kehittynyt kuitenkin nyt hyvälle tasolle, sillä tästä erkaantumisesta huolimatta yhteydenpito on ollut erittäin toimivaa ja olemme viikon jälkeen kaikki edelleen hienosti samalla sivulla. Jatkamme tällä tavalla vielä ensi viikonkin, mutta loppuviikkoina pyrimme jälleen työskentelemään kaikki yhdessä, jotta saamme varmasti vedettyä kaikki asiat hyvin yhteen ja voimme alkaa henkisesti valmistautumaan Grand Finalea varten siten, että olemme kaikki samoilla linjoilla asioista.

Posted by TP

This entry was posted in Main Branch. Bookmark the permalink.

Leave a Reply