Tekemästämme tiedonkeruusta

Projektimme edetessä olemme omaksuneet ja luoneet uutta tietoa

Projektimme puitteissa olemme protoilleet, eli kehittäneen ratkaisua ongelmaamme iteratiivisesti, monia työkaluja käyttäen. Protoilun myötä olemme oppineet paljon niin ratkaisumme asiakkaista ja käyttäjistä, kuin myös sen teknisistä vaatimuksista. Kurssin puitteissa kirjoitimme raportin käyttäjätestauksesta. Raportti löytyy tämän linkin takaa. Vaikka raportti on otsikoitu käyttäjätestauksen raportiksi, sisältää se tietoa oppimastamme myös kurssin vaatimusten mukaisesti käyttäjätestauksen ulkopuolelta.

Vastaa