Protoaihioiden karsiminen

Tämän viikon tiistaina tapasimme ryhmän kanssa karsimaan protoaihiotamme. Tarkoitukena oli eliminoida epäkäytännöllisiä, epärealistisia ja kaupallisesti epäkannattavia tai kurssin puitteissa turhan laajoja aihioita, päätyen lopulta muutamaan tarkempaan tarkasteluun pääsevään aihioon. Seuraavaksi käyn läpi aihion kerrallaan ja kerron miksi pidimme aihion tai miksi se hylättiin. Aihiot ovat samassa järjestyksessä kuin Jannen julkaisussa helmikuun 10. päivä.

 1. Energian kerääminen kuntoilulaitteista KYLLÄ
  Tämä säilytettiin koska se on toteutettavissa ja voisi potentiaalisesti tehdä ihmiskunnan toiminnasta vihreämpää. Lisäksi se voisi toimia motivaationa kuntoiluun. Kysymykseksi kuitenkin jää voidaanko tällä tavoin tuottaa hyödyllisiä määriä sähköenergiaa, vai jäisikö tuotto kannattamattomalle tasolle.
 2. Dronen rahdin kiinnittäminen polymagneeteilla KYLLÄ
  Tämä säilytettiin koska dronet ovat yleistymässä ja niiden ominaisuuksien ja toimintojen kehittäminen on kuuma aihe, ja siksi, että polymagneetit kiinnostavat meitä. Kysymykseksi jää kuitenkin se onko magneettisella kiinnityksellä etuja muiden vaihtoehtojen ylitse.
 3. Magneeteilla toimiva, esimerkiksi puhelimeen sulautettava avain KYLLÄ
  Tämä säilytettiin koska erillisten avaimien eliminoiminen olisi arvokas saavutus. Lisäarvoa tuo myös se, että systeemi ei tarvitse aktiivista elektroniikkaa. Kysymykseksi jää se onko fysikaalisesti mahdollista rakentaa tällainen ja voidaanko luoda tarpeeksi permutaatioita, jotta systeemi toimisi miljoonien lukkojen yhteiskunnassa.
 4. Magneettisia vaatteiden sulkumekanismeja KYLLÄ
  Tämä säilytettiin koska magneeteilla potentiaalisesti voitaisiin tehdä erilaisia vaatteita käytännöllisemmiksi ja koska tälle ainakin löytyy suuri loppukäyttäjäkanta. Lähes kaikki käyttävät vaatteita.
 5. Magneetisesti sulkeutuvat pakkaukset EI
  Tämä hylättiin koska pakkausten hinnat kasvaisivat liikaa, varsinkin saatuun hyötyyn verrattuna. Myös magneettisten pakkausmateriaalien hävittäminen jätteenä olisi ongelmakohta.
 6. Magneettinen ohjaus pintojen läpi EI
  Tämä hylättiin koska ensimmäisenä tulee mieleen erinäiset lääketieteelliset sovellukset ja niitä varmasti tutkitaan jo paljon muualla. Lisäksi lääketieteellinen ala ei oikein sovi yhteen meidän suunnitellun kohderyhmän kanssa, Matti ja Maija Meikäläiset.
 7. Ferrofuidit EI
  Tämä hylättiin koska ferrofluideillekaan ei keksitty järkeviä arkipäivän sovelluksia.
 8. Magneettinen oven sulkeutuminen EI
  Tämä hylättiin koska perustelu sille miksi magneettinen sulku olisi mekaanista salpaa parempi jäi heikoksi.
 9. Elektroniikkalaitteita lataavat pinnat EI
  Tämä hylättiin koska lataavia pintoja on jo olemassa ja projekti olisi muuttunut laajamittaisen yhteiskunnallisen muutokseen suunnitteluksi, mikä ei kiinnostanut hirveesti. Noin äkkiseltään mietittynä emme myöskään nähneet sitä kannattavana.

Säilytimme siis yhdeksästä aihiosta neljä jatkokehitykseen. Seuraavaksi lähdemme katsomaan näitä neljää tarkemmin. Jatkamme tarkastelua ideoihin liittyen kiertävän ideoinnin menetelmällä. Tämä tarkoittaa sitä, että kierrätämme kustakin ideasta dokumenttia ryhmäläiseltä toisella ja kaikki tekevät vuorollaan omia lisäyksiään ideaan. Tällä tavoin saadaan ideoita kehitettyä, kaikkien näkemykset kuultua ja saatamme löytää uusia tai täydentäviä näkökulmia aihioille. Tämän jälkeen mietimme taas kootusti minkä kaikkien aihioiden kanssa jatkamme ja miten protoilemme niitä edelleen.

Vastaa