Koneet käyntiin!

Projekti lähti varsinaisesti käyntiin tänään perjantaina 3.2. kun tapasimme ryhmämme ensimmäistä kertaa kasvotusten. Saimme tietää projektiryhmämme sekä aiheemme keskiviikkona, ja vaihdoimme muutaman sähköpostiviestin torstaina liittyen ryhmämme kommunikointiin ja toisille esittäytymiseen. Perjantaina ensimmäisessä tapaamisessa perustimme epäformaalia kommunikointia ja ajatusten vaihtoa varten Telegram-ryhmän, jonka tarkoituksena on myös toimia pääasiallisena kommunikointiväylänä ryhmän sisällä.

DSC_1551Saatuamme esittäydyttyä toisillemme aloitimme heti ajatustenvaihdon mahdollisista ongelmista joita voitaisiin lähteä ratkomaan. Päätimme keskittyä lähinnä ongelmiin, jotka koskettavat mahdollisimman suurta ihmisryhmää. Tavoitteena olisi siis löytää jokin merkittävä ongelma, jonka ratkaisusta magneetein voisi kuka tahansa Matti tai Maija Meikäläinen hyötyä. Emme kuitenkaan sulkeneet spesifimpiä ratkaisuja, kuten tutkimusinstrumentteja täysin pois. Esittelimme lyhyesti myös aiheemme ja ajatuksiamme siitä muille ryhmille joilta tuli mahtavaa palautetta ja ideoita. Ehkäpä kirkkain välkähdys oli idea magneettisen pöydän avulla siliävästä paidasta.

Jatkoimme ryhmän kesken tutustumista lounaalla ja siirryimme kunnon pöhinän äärelle, Energy garagelle, jatkamaan ideointia ja setvimään projektin jatkoa. Lähetimme sähköpostin projektiaiheen kontaktihenkilölle, jolle ehdotimme tapaamista ensi viikolle. Saadaksemme hyviä ajatuksia konkreettisesta ongelmasta jota lähdemme ratkaisemaan päätimme että jokaisen ryhmäläisen tulee keksiä ennen ensi viikon puoliväliin sovitettavaa tapaamista kolme nousevaa trendiä joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä magneettien kanssa, ja kolme näihin liittymätöntä ongelmaa jotka olisivat ratkaistavissa magneettien tai magnetismin avulla. Päätimme myös julistaa radiohiljaisuuden näihin ideoihin liittyen, jotta ryhmäläisiltä tulisi mahdollisimman erialaisia ideoita joiden pohjalta lähteä ensi viikolla jatkamaan mindstormingia ja protoilua. Lisäksi jokaisen tulisi itsenäisesti tutustua erilaisiin magneeteihin ja magnetismin moninaisiin sovelluksiin. Tehtävien tarkempi jakaminen jätettiin myöhmälle kun varsinainen ongelma ja sen ratkaisemisen vaatimat tehtävät hahmottuvat tarkemmin.

Vastaa