Ensimmäiset pohdinnat kurssin aiheesta

Osallistuin kurssille, sillä juuri arkkitehtuurin ja maiseman vuoropuhelu kiinnostaa minua. Pelkän nimen perusteella pystyi jo päättelemään jotakin, mutta varsinaisesti tutustuttuani kurssin sisältöihin minulle valkeni varsinainen rakenne. Onkin kiinnostavaa tutkia kirjallisuuden avulla erilaisten kulttuurillisien alueiden suhteita maisemaan. Miten eri konteksteissa maisema käsitetään. Suunnittelijana koen, että on tärkeää laajentaa maisemaan suhtautumisen tietoisuutta, jotta voi toimia kansainvälisestikin. Suomessa on selvästi tietty suhde rakennuksilla ja luonnolla, mutta sen perusteella suunnittelu eri kulttuurilliseen ympäristöön voi olla vaikeaa. Tavoitteeni kurssilla ovat siis oman suunnittelutaidon ja tiedonhankintataidon parantaminen. Etenkin laajempi tietämys kulttuurisidonnaisista suhteista maiseman ja rakennetun ympäristön välillä on tavoiteltavaa. 

Omat ammatilliset kokemukseni suomen oloista poikkeavista ympäristöistä ovat rajalliset etenkin suunnittelupuolella. Viime vuonna olin kuitenkin mukana suunnittelemassa Ohion pääkaupunkiin Columbukseen skeittiparkkia. Pitkälti skeittiparkkien suunnittelussa otetaan muotokieli ja laajempi skaala paikallisten harrastajien toiveista. Kyseisessä skeittiparkissa käytettiin punaista betonia, joka juontui paikallisesta arkkitehtuurista. Jokaisessa suunnitteluprojektissani, kuten tässäkin, oli otettava ensin selvää paikallisesta historiasta. Pitkälti internet-lähteiden myötä pystyi muodostamaan kuvan paikasta, jossa ei ole koskaan käynyt. Paikalliseen tunnelmaan oli myös helppo päästä runsaiden harrastajien toiveiden ja kertomusten myötä. Itselle erikoisilta tuntuvia toiveita oli täytettävä ja ymmärrettävä paikallista kulttuuria, mutta samalla tarjota jollain tapaa pohjoismaista laadukasta suunnittelua. 

Mielestäni olisi hyödyllisempää tutkia laajemminkin kulttuurisidonnaisia suhteita maisemaan. Haluankin oppia löytämään keinoja ja työkaluja historiallisten ja vallitsevien teorioiden ja esimerkkien pohjalta. Olemalla mahdollisimman vapaa kulttuurisidonnaisista oletuksista voi suunnittelija nähdä paljon laajemmin erilaisia ympäristöjä ja niiden suhteita paikallisiin. Usein suunnittelijoilla onkin niin sanotusti omat kulttuurilasit silmillä ja täten se vaikuttaa niiden suunnittelutaitoon tai lopputulokseen. On kuitenkin myös tärkeää pitää kulttuurillisia ominaisuuksia yllä, jotta voi tuoda suunnittelussa esille omaa historiaansa. Kuitenkin esimerkiksi suuremmassa kaupunkisuunnittelutehtävässä paikallisen kulttuurin ja käyttäytymismallien ymmärtäminen ja niihin sukeltaminen palvelee paikallisia eniten, sillä täten ympäristö näyttää asukkailtaan. 

Posted by Rolf

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *