Tutkimus monimuotoisuudesta

Aloin  tekemään tutkimusta liian laajasti ja yleiseltä tasolta. Aloitin tutkimalla sivuja: https://goteborg.se/wps/wcm/connect/88ce109f-6ec0-44cc-bdb9-6388f09f4591/G%C3%B6teborgs+Stads+program+f%C3%B6r+biologisk+m%C3%A5ngfald+och+ekosystemtj%C3%A4nster+2019-2025.pdf?MOD=AJPEREShttp://gronatakhandboken.se/wp-content/uploads/2017/02/Gronatakhandboken-Vaxtbadd-och-Vegetation.pdfhttps://docplayer.se/110772204-Biologisk-mangfald-i-den-tata-staden-kortversion.htmlhttp://annapersson.se/pdf/7/urbanbiodiversitetfinal20140515lagupplost.pdf

Lähdin tutkimaan tiivistyviä kaupunkeja. Kaupungit kasvavat ja tihenevät jatkuvasti Ruotsissa. Erityisesti suurkaupungit jatkavat voimakasta väestönkasvua. Tiheästi asutussa kaupungissa liikenne ja erilaiset infrastruktuurit toimivat tehokkaammin ja näin luodaan paremmat lähtökohdat työpaikoille, kulttuurille ja kaupungielämän edistämiselle. Toisaalta negatiivinen näkökohta on, että arvokkaat virkistys- ja viheralueet poistuvat näiden tieltä, ja siten viheralueet, jotka toimisi kaupunkien keuhkoina, puhdistajina ja hulevesien viivyttäjinä katoavat. Lisäksi kaupunkien tiivistäminen tarkoittaa sitä, että istutettavaksi käytetyn maan osuus pienenee.

Kaupunkien monimuotoisuus: Kaupunkien vihreällä tarkoitetaan sitä kaikkea kasvillisuutta, mitä esiintyy kaupunkiympäritössä. Se voi vaihdella luonnollisesta vehreydestä, jota näkyy rakentamattomilla kaupunkialueilla, se voi olla maisemoitu puisto tai vihreä piha, viherkatto, katupuusto tai jopa pienet mukulakivien välissä kasvavat ruohot. Myös hulevesialtaissa, lammikoissa ja kanavissa oleva vesi sisältyy useimmiten kaupunkien vihreyden käsitteeseen. Se, että ihmiset tuntevat olonsa hyväksi vihreissä ympäristöissä ja kaupungeissa, on jo vanhaa tietoa, mutta jonka nykyaikainen tutkimus vielä vahvistaa. Kaupunkiasukkaat, joilla on rajalliset mahdollisuudet lähteä kaupungista rentoutumaan luonnossa, ovat erityisesti riippuvaisia ​​siitä, että kaupungin vihreissä ympäristöissä on hyvät mahdollisuudet virkistäytymiseen.

Biologinen monimuotoisuus: Biologisen monimuotoisuuden voidaan käsittää maisemana, jolla on monia erilaisia ​​luontotyyppejä, siellä on erilaisia ​​lajeja ja paljon geneettistä vaihtelua lajien sisällä, eli esimerkiksi kasvillisuus on siellä hyvin monimuotoista ja siten se houkuttelee eri eläinlajistoja. Biologinen monimuotoisuus on riippuvainen maaperän luomista olosuhteista ja ilmastosta, kaikki kasvit eivät viihdy samanlaisissa olosuhteissa. Biologiseen monimuotoisuuteen tulisi kuitenkin pyrkiä, sillä alueet, joilla on paljon eri lajistoa, ovat vakaampia kuin alueet, joissa on niukasti lajien vaihtelevuutta. Biologista monimuotoisuutta  koskevien pyrkimysten tekemiseksi mahdollisimman vaihtelevaksi on otettava huomioon tietyt tekijät. Alueelta luonnossa esiintyvien kasvien ja eläinten asumisen tukeminen voi auttaa vahvistamaan jo alueelle soveltuvien lajien populaatioita. Auringon, tuuli- ja kosteusolosuhteiden on myös oltava oikeat parhaimman hyödyn saavuttamiseksi

Viherkatot ja vihreät seinät: Viherkatto nimitys sisältää kaiken kasvillisuuden, joka asennetaan katoille. Vihreät katot tuottavat erilaisia ​​etuja ja ekosysteemipalveluja, ja ne voivat näyttää hyvin erilaisilta. Niitä voivat olla maksaruoho- tai niittykatot ja jopa hyvin vaihteleviin puutarhamaiset puistoympäristökatot. Jotkut vihreät katot tarvitsevat vain vähän hoitoa, muutaman huoltotoimenpiteen vuodessa, kun taas toiset vaativat jatkuvaan hoitamista.Vihreät seinät koostuvat köynnöskasveista, jotka joko kiipeävät suoraan seinällä tai rakenteissa, jotka auttava kasvia kiipeämään ylöspäin. Köynnöskasveja on käytetty pitkään vihreyden lisäämisessä vertikaalisesti, kun istutat kasvit istutusaltaaseen seinän viereen, se lähtee itsestään kasvamaan seinää pitkin ylöspäin.

BiodiverCity: BiodiverCity projekti on suunnitellut ja testannut uusia tapoja lisätä kaupungin biologista monimuotoisuutta ja parantaa kaupunkien ekosysteemipalvelujen edellytyksiä. Tavoitteena on ollut kehittää palveluja, tuotteita ja prosesseja, jotka edistävät ja lisäävät kaupungin biologista monimuotoisuutta. Projektin aikana Malmön ympäristössä on testattu useita vihreitä ratkaisuja

Oli kuitenkin suhteellisen pian selvää että oli liian laajalti lähteitä ja lähteistä keräämäni tieto oli liian yleispätevää, eikä juuri kertonut Ruotsista itsessään mitään. Rajasin aiheeni monimuotoisuudesta tiheässä kaupungissa Göteborgin monimuotoisuus ohjelmaan.

Tämä ohjelma on Göteborgin kaupungin laatima biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen ohjelma, jonka tarkoitus on toteuttaa kaupungin poliittisia tavoitteita. Se sisältää strategioita, joiden  tarkoituksena on että Göteborgin kaupunki kunnostetaan ja samalla myös edistetään biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalvelujen merkitystä kaupungille. Noudattamalla tämän ohjelman strategioita Göteborg lisää kaupungin mahdollisuuksia saavuttaa asetetut ympäristötavoitteet. Samalla se ottaa nykyistä enemmän huomioon biologisen monimuotoisuuden arvokkuuden ja parantaa ekosysteemipalveluiden asemaa. Ohjelma on toteutettu yhdessä Göteborgin kaupungin kulttuuriohjelman ja Göteborgin kaupungin ympäristössä ulkoilun ohjelman kanssa Vuosina 2018–2025 ja sen tarkoitus on korvata vuonna 2002 hyväksytyn luonnonsuojeluohjelman.

Posted by Heini Vuorelma

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *