Monthly Archives: May 2021

Borta bra men hemma bäst?

Som avslutan på denna kurs gick jag än en gång och läste Tuulias blogg. Hennes inlägg om Thorbjörn Andersson reflekterade över i princip alla de frågor som togs fram i anvisningarna för de sista bloggreflektionerna för denna kurs.
Landskapsarkitekturen är platsens konst.” Sa Thorbjörn Andersson.

I slutet av den förra sessionen och innan jag läste Tuulias inlägg hade jag främst dystra tankar om vi kan uppnå en landskapskritisk globalisering. Allt kommer bara i slutet se ut som projekten på Landezine eller vara definierat enligt ekosystemtjänster. Men via Tuulias inlägg och Thorbjörns citat konstaterade jag att landskapsarkitektur håller bara på att bli viktigare och viktigare, just tack vare globaliseringen. För att runtom i världen faktist kunna bevara specifika platsers egenhet, unikhet och förankringar i kulturella förhållanden, så behövs landskapsarkitekter.
Jag ser att den största risken ligger i att de som inte är utbildade gör en landskapsarkitekts arbete.
Och såsom Tuulia också framställde: att kopiera lösningar är en risk. Som en positiv vinkel på detta lyfte Nea och Anna-Kaisa upp i sina bloggar att när det gäller globala utmaningar, såsom klimatförändringen, så är det bra att kunna söka lösningar av varandra och inte uppfinna hjulet på nytt varje gång. Men även dessa lösningar måste anpassas efter de lokala förhållandena.

Kursen gav mig en ny synvinkel på mitt framtida arbete som landskapsarkitekt. Kursen har fått mig att kritiskt granska den normala praxisen som jag vanligtvis inleder ett projekt med. Är det tillräckligt om jag besöker stället en gång, tar lite bilder, och sen kikar på det via google street view? Är det tillräckligt om jag gräver fram all nödvändig gis-data jag hittar på området? I vissa delar av Finland kanske detta räcker för att jag ska kunna förstå de lokala naturförhållandena tillräckligt för att kunna skapa en bra planering, och med hjälp av Facebook-grupper, hemsidor och enkäter kan jag få en noggrannare uppfattning om hurudan lokal kultur där finns. Men redan om jag skulle röra mig i t.ex. östra Finland, tvivlar jag på att jag skulle kunna uppnå lösningar med tillräcklig kvalité med hjälp av mina “vanliga” verktyg. Jag skulle då definitivt behöva djupdyka i det kulturella kontextet av östra Finland på nått vis. Kanske bekanta mig med någon litteratur som är hemskt omtyckt där. Eller ta reda på vilka filmer som är mest omtyckta, eller hurudan musik man lyssnar på. Vad är lokalinvånarnas definition av en lyckad och skön sommarkväll? Hur spenderar dom bäst sitt sportlov? Vad gör man om man träffas på stan? Hurudana allmänna evenemang ordnas det? Redan det faktum också att jag bara kallar “östra Finland” som “östra Finland” säger ju något om min lokalkännedom i det området. Kommun- och/eller platsspecifik kunskap om historia, identitet och traditioner skulle vara avgörande för att kunna åstadkomma en bra planering.

På grund av mitt modersmål och min mycket Sverige-präglade uppväxt skulle jag ha mycket lättare att åta planeringar i Sverige än i östra Finland. Jag har en bra grund för att förstå lokal kultur runtom i Sverige. Sen om jag skulle lyckas förstå skånskan eller norrländskan tillräckligt bra är ju en annan fråga!

Och såsom jag sa i början av kursen är det viktigaste alltid att vara självkritisk. Bara för att jag kan svenska betyder inte att jag kan automatiskt allt om Sverige. Men denna kurs har definitivt gett mig bättre kunskaper om Sverige och bättre förutsättningar för att lära mig mera. Av alla kurser jag har haft denna vår har definitivt denna varit den med mest lärdomar och reflektion för studiepoängen.

Jag tror på en landskapskritisk globalisering, för detta förutsätter att det finns duktiga och ansvarsfulla landskapsarkitekter: och det håller vi alla som gått denna kurs på att bli. Som en blivande finlandssvensk planerare ska jag i framtiden ställa mig kritisk till internationella fenomen, inriktningar och påverkningar, men också dra nytta av dem.

Och slutligen: borta bra men hemma bäst? Den eviga frågan. Jag tror svaret ligger i definitionen av “borta” och “hemma”. Som tvåspråkig ser jag mig själv som en nordisk invånare. Det spelar inte så stor roll om det handlar om Finland, Sverige, Norge eller Danmark. Alla har vi fantastiska drag, invånare och kulturer. Det att dom är olika är det fina.

Skriftliga arbetet och presentationerna

Idag i dagens presentationer tyckte jag det än en gång kom fram tydligt såna saker som jag funderat över under kursens gång. t.ex. det att Sverige har en mycket annan kultur kring att dela med sig av anvisningar. Detta framkom både av Tuomas och Annas arbete.

I mitt egna arbete konkretiserades såna saker såsom t.ex. svenskarnas syn på miljön/naturen/landskapet som en resurs. Jag funderade kort på detta i en av mina tidigaste inlägg, hur svenskarna har haft mycket rikedomar=mycket naturresurser under historien. Beskrivningen av riksintressenas och dess värden innehöll samma värderingar såsom jag tycker syns tydligt genom Sveriges historia: naturen/landskapet är en resurs, som man hushåller med. Dessa ord (starkt hänvisande till ekonomiskt värde) hade de använt ordagrant i beskrivningen av Bohusläns landskap.

Svenskar ser ett så stort värde i Bohusläns kulturhistoriska landskap och entiteter att de kontinuerligt gör rapporter, följer upp hur värdena realiseras och allmänt gör ett aktivt arbete för den “ursprungliga” landskapsbildens bevarandes skull.

Sen det som kom fram ur mina texter var att det finns lite olika uppfattningar vad denna “ursprunglighet” innebär exakt och hur noga den bör bevaras.

Bohusläns fiskelägen har haft ganska andra förutsättningar än Skärgårdshavets “utöar”, liknande ställen finns inte i Finland. Men det var fascinerande att se hur Sverige behandlar turism som en fantastisk möjlighet för kulturmiljöernas bevarande. Turismens fördelar framkom inte tydligt i Skärgårdshavets fall. Å andra sidan framkom turismens nackdelar mycket tydligare i Skärgårdshavets fall. Riikkas fråga gällande turismens påverkan på naturmiljön påminde mig om att jag i något skede faktist la märke till hur lite det nämndes om hur turismens negativa påverkningar på miljön i de texter jag läste. Dock avgränsade jag sen mitt arbete så att jag sen inte behandlade det här alls.

I början av kursen nämnde jag att Sverige testar helvilt på nya lösningar. Det verkar som att det här gäller lagar och restriktioner också. De testar och följer upp vilka resultat de ger.

Som inlärningsmål i början nämnde jag att jag ville “vidga mina Sverige-vyer”, bli snabbare på att hitta svenska referenser och motsvarigheter. Detta har jag helt klart lyckats med under kursen, men det har blivit ännu tydligare att fast jag är svenskspråkig vet jag inte automatiskt allt som finns tillgängligt på svenska. Det kräver nog grävande, kritisk tänkande och undersökande ändå, på samma sätt som vanligt.