Pohdintaa seminaaritöiden osaamistavoitteista

Pääsin arvioimaan Marikan, Lindan ja Raisan mielenkiintoisia seminaaritöitä. Marikan työssä oli mielenkiintoinen näkökulma virkistys- ja luontoarvojen sekä esteettisyyden yhteensovittamisesta Hollannissa. Aihe oli mielestäni hyvä ja esitys oli luonteva. Esityksestä välittyi että aiheeseen oli perehdytty perusteellisesti. Myös lähteet puolsivat hyvää perehtyneisyyttä aiheeseen. Mielestäni aihe oli rajattu hyvin kurssin osaamistavoitteiden mukaan.

Myös Lindan työssä oli hankittu ja sovellettu monipuolisesti aihetta käsitteleviä tietolähteitä. Aihe kiinnosti minua erityisesti, sillä oman seminaarityöni aihe liippasi läheltä. Työ oli rajattu järkevästi ja esitys oli sujuva. Mielestäni kurssille asetetut osaamistavoitteet täyttyivät hyvin. Työssä oli perehdytty syvällisesti aiheeseen. Itse olisin muokannut hieman otsikkoa, jotta se ei lupaisi tyhjentävää vastausta Alankomaiden merenrantojen eroosion torjunnan nykyaikaisista keinoista.

Raisan tutkielmassa oli erittäin rohkea ja mielenkiintoinen lähestymistapa maiseman tutkimiseen! Pidän itse Mondrianin töistä, eteenkin uran alkuvaiheen maalauksellisista teoksista, joten perehdyin työhön suurella mielenkiinnolla. Valitettavasti en päässyt paikalle kun Raisa esitteli työtään, mutta tutustuin esitysdioihin omatoimisesti. Itse seminaarityötä en MyCourses –alustalta löytänyt, joten oppimistavoitteiden arvioiminen on hankalaa. Kokonaisvaikutelmaltaan esitys on mielestäni kuitenkin hyvä ja monipuolinen. Diat olivat hyvin jäsenneltyjä ja kuvien määrä ilahdutti. Työhön oli hankittu kiitettävä määrä erilaisia tietolähteitä.

Sain omalle työlleni rakentavaa ja asiallista palautetta. Aiheeni oli laaja ja sen rajaamisessa oli haasteita. Työ olisi ollut parempi, jos aihetta olisi syventänyt ja työ olisi ollut laajempi. Tehtävänannossa työn laajuus oli määrätty, joten rajasin aiheeni sen mukaan. Halusin käsitellä työssäni erityyppisiä patorakenteita, jotta se palvelisi kurssimme tavoitteita ja antaisi kokonaiskäsityksen aiheesta. Työni avulla ainakin minä hahmotan nyt paremmin kohdealueen patoja ja patotyyppejä. Uskon että tiedosta on paljon hyötyä ekskursiomatkalla.