Matkapäiväkirja, päivä 1

Ekskursiomatkan ensimmäisenä päivänä tutustuimme useampaan Amsterdamin puistoon. Ensimmäinen kohteemme oli Museumplein, joka on suuri, avonainen viiden hehtaarin suuruinen puistoalue. Alueella on useita museoita. Puistosta jäi erityisesti mieleeni laajat nurmikentät sekä mielenkiintoinen vesiaihe. Puistolla on pitkä historia, sillä se on perustettu alunperin vuoden 1883 maailmannäyttelyä varten. Puisto on aikojen saatossa muuttanut useamman kerran muotoaan, mutta onneksemme se on säästynyt rakennuksilta. Nykyisin se on yksi tärkeimmistä Amsterdamin kulttuurielämän keskuksista Rijksmuseumin, Van Gogh -museon, Stedelijkin taidemuseon ja konserttitalo Concertgevouwn syleilyssä.

Museumplein.

Museoalueen lähellä sijaitseva Vondelpark on Amsterdamin suurin kaupunkipuisto. Se edustaa tyypillistä englantilaista maisemapuutarhatyyliä. Puistolla on pitkä historia, sillä se on avattu yleisölle ensimmäisen kerran jo vuonna 1865. Puiston erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että sen on perustanut kaupunkilaisista muodostunut toimikunta. Toimikunta keräsi onnistuneesti rahaa ostaakseen maata puistoa varten. Puiston laidalla oli upeita villoja ja sitä voisikin verrata meidän Kaivopuistoon. Puisto on laaja, jopa 45 hehtaaria. Alue on suosittu kuntoilijoiden keskuudessa.

Vondelpark.

Park Schinkelelanden oli mielenkiintoinen, ekologinen puisto veden äärellä. Puiston keskeisiä teemoja ovat veden kokemuksen lisääminen sekä ekologisuus. Mieleen jäivät lahopuutarhat, modernit laiturirakennelmat, valeriutat ja sillat. Mielestäni puisto oli mielenkiintoinen alueen monimuotoisuutta lisäävä alue. Vastaavia en ole Suomessa juuri nähnyt.

Park Schinkeleilanden, silta.
Park Schinkeleilanden, laiturit.
Park Schinkeleilanden.
Park Schinkeleilanden, lahopuutarha.

Westergasfabriek on Amsterdamin länsireunalla sijaitseva vanha kivihiilikaasun tuotantoalue, joka muutettiin 2000-luvun alkupuolella osaksi Westerparkenin puistoaluetta. Kohde on hieno esimerkki siitä, miten pahasti saastunut maa-alue voidaan muuttaa virkistysalueeksi. Alueen erityisyyttä korostaa se, että osa saastuneesta maasta on voitu säilyttää alueella eikä sitä ole tarvinnut siirtää puhdistettavaksi tai säilytettäväksi muualle. Alue on laaja ja arkkitehtuuri mielenkiintoista. Alueella on mm. paljon erilaisia vesirakenteita ja kanavia sekä yksi tapahtumapaikkana toimiva suuri nurmialue. Vanhat tehdasrakennukset luovat mielenkiintoisia kaupunkitiloja puistoalueiden reunamilla. Rakennukset ovat nykyään aktiivisessa käytössä ja niissä toimii mm. ravintoloita.

Westergasfabriek.