Oppimistavoitteita ja suuntaa tutkielman aiheesta

Mitä ja miksi?

Maisema ja arkkitehtuuri on kurssin aiheena melko laaja, käsittäähän se oikeastaan kaikkea ympärillämme olevaa. Myönnettäköön, että aihealueena Alanko-maat kuulostivat korvaani aluksi tylsältä. Kurssin edetessä huomaan olleeni täysin väärässä. Asiaan ja aiheeseen paneuduttuani olen löytänyt kurssi tematiikasta todella paljon kiinnostavia aihealueita. Mitä enemmän aiheeseen perehdyn, sitä enemmän se kiehtoo. Uskon, että tulemme ammentamaan kurssilta paljon käyttökelpoista tietotaitoa Suomen oloihin.
Alueen maisema-arkkitehtuuri on hyvin edistyksellistä ja alueen haasteet ovatkin asioita joista meidän on hyvä ottaa opiksi. Esimerkiksi tulvien hallinnan parissa me suomalaisetkin suunnittelijat joudumme tulevaisuudessa taistelemaan ilmastonmuutoksen edetessä.

Minua kiehtoo alueen vesienhallinnan tekniikka. Miten tulvia hallitaan, tulvareittejä suunnitellaan, miten tulvavalleja ja patoja suunnitellaan ja rakennetaan? Miten näistä teknisesti vaativista elementeistä saadaan visuaalisesti kauniita ja eheitä kokonaisuuksia? Pohdin myös miten on mahdollista että kanavien virtaussuuntia pystytään muuttamaan? Mietin myös sitä, mikä maisema-arkkitehdin rooli on näinkin teknisissä ja monialaisissa asioissa. Onko maisema-arkkitehdin kädenjälki pelkkää pintaa?

Tiiviissä kaupunkikuvassa minua kiehtoo kauniit kanavarannat. Voisiko Suomessakin olla kelluvia asuntolaivoja? Miksi ei? Hortonomina ja pihasuunnittelijayrittäjänä minua kiinnostaa yksityiset asuntopihat. Millaisia ne ovat, voisinko oppia heiltä.

Vesistöt ja eteenkin merenranta on asia johon en kyllästy koskaan. Olisiko minulla opittavaa rannikon maisema-arkkitehtuurista ja rantarakentamisesta? Voisiko oppimaani soveltaa Suomessa? Tavoitteenani on myös ymmärtää kokonaisuutta, miten ja miksi alueen maisema ja arkkitehtuuri ovat sitä mitä ne ovat. Tähän vaikuttavat niin historia kuin luonnonolotkin, politiikka, talous.
Tutkielman aihe tulee liittymään jollain tavalla veteen. Perehdyn vielä kirjallisuuteen ennen lopullista päätöstäni. Oppimistavoitteiseeni pääsen aktiivisella tiedonhaulla ja avoimella mielellä. Pidän luentoja ja niillä käytävää vuoropuhelua erittäin tärkeänä oppimiseni kannalta.

Aikaresursseja olen varannut kurssin suorittamiseen tarpeeksi. Kalenterissani maanantait on varattu kurssin tehtäville sekä tutkielman kirjoittamisen aikana myös keskiviikot.

 

Viikko 7: Esitelmä Piet Oudolfista, tiedonhakua tutkielman aiheeseen

Viikko 8: Tiedonhakua ja tutkielman aiheen rajaus

Viikko 9: Työnohjaus ja tutkielman kirjoitustyön aloitus