Arkkitehtuuri ja maisema – ennakkotehtävä

Arkkitehtuuri ja maisema -kurssi on ensimmäinen maisteritason ”ammattiopintokurssi” johon osallistun. Osallistun kurssille siksi, että aihepiiri kiinnostaa minua ja kurssilla käsiteltävät asiat ovat minulle täysin uutta. En ole matkustanut kyseisillä alueilla, joten kurssi tuo minulle todella paljon opittavaa kaikin puolin. Odotan mielenkiinnolla tulevaa!

Tavoitteenani on perehtyä ja oppia ymmärtämään arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin välistä vuorovaikutusta erilaisissa kulttuuriyhteyksissä. Mikä on maiseman merkitys eri tilanteissa? Rakentamisen suhde maisemaan ja luontoon? Rakennus- ja puutarhataiteen yhteydet?

Tavoitteenani on oppia tuntemaan tekijät, jotka ovat muovanneet kurssilla käsiteltävän alueen juuri sellaiseksi kuin se nyt on. Osaan hankkia tietoa maiseman, luonnon ja rakentamisen keskinäisistä suhteista käsittelevää tietoutta eri lähteistä. Toivon olevani kurssin jälkeen parempi kohtaamaan kysymyksiä suunnitteluratkaisujen erityisyydestä, yleispätevyydestä, ainutkertaisuudesta ja kulttuurisidonnaisuudesta.

Hortonomi opintojeni aikoina suoritin työharjoittelun (yli 10 vuotta sitten) Espanjassa, Barcelonan lähellä sijaitsevassa Lleidassa. Työharjoittelu oli käytännön puutarhatöitä yleisissä puistoissa. Havainnoin ympäristöä vertaamalla näkemääni ja kokemaani kotimaahani Suomeen. Lämpötila oli korkeampi, maaperä kuivempi, kasvillisuus ja maaperä täysin erilaista. Kulttuurierona oli myös se, että siellä kaikki näkemäni puutarhurit olivat miehiä. Suunnittelutyötä en valitettavasti päässyt tekemään.

Kulttuurisidonnaisuuden pohtiminen maisema-arkkitehtuurinäkökulmasta on minulle vielä haastavaa. Ajattelen että luonto on se, joka määrää paljon. Luonto ja maanpinnan muodot ovat muovautunut suurilta osin jääkauden ansiosta. Ajattelen että luonnon ehdoilla muodostuu kaupunkeja, kyliä, teitä sekä muuta infrastruktuuria. Näiden rakentamista ohjaa suunnittelu. Eri valtioilla on erilaisia toimintatapoja asioiden hoitamisen suhteen. Kaavoitus, lupien hakeminen, suunnittelun teettäminen, rakennuttaminen, rakennustyön valvominen ym. toimivat ja tapahtuvat eri paikoissa eri tavalla. Myös suunnittelun lähtökohtaiset tarpeet voivat poiketa alueittain suurestikin.

Mielessäni on erittäin paljon kysymyksiä, mutta uskon löytäväni niihin vastauksia kurssin edetessä! Ensitöikseni taidan kaivaa vanhat maantiedon kirjat esiin!