Osaamistavoitteista oppimisstrategiaksi

Runko opinnoille ja kuvainnollinen puun runko Royal Botanic Gardens, Kew-puutarhasta 2014-A.Tuominen

Maisema-arkkitehtuurin kritiikin kurssi alkoi kurssin sisältöön tutustumalla, avausluennolla ja keskustelulla. Syvennyn tässä blogikirjoituksessa kurssin sisältökuvauksiin ja osaamistavoitteisiin, ja mietin mitä nämä asiat tarkoittavat omalla kohdallani. Lisäksi muodostan tässä blogissa oman suunnitelman osaamistavoitteista konkreettiseksi oppimisstrategiaksi ja avaan hieman odotuksiani kurssin suhteen ja mitä haluan erityisesti oppia.

Kurssin osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen on tavoitteena, että olen perehtynyt taideteoksen merkitykseen, tulkintaan ja arvosteluun liittyviin kysymyksiin maisema-arkkitehtuurissa. Lisäksi on hyvin merkityksellistä, että kykenen analysoimaan maisema-arkkitehtonista teosta ja käymään siitä keskustelua. Koenkin, että kurssin tapaamiskerroilla järjestettävät keskustelut tulevat olemaan suuressa roolissa kurssin sisällön suhteen syksyn mittaan, ja näihin keskusteluihin pitää paneutua huolella. Tämä on itselle varmasti isoin osaamistavoite, että osaan ottaa mukaan näihin keskusteluihin ja löytää niihin erilaisia näkökulmia. Lisäksi on merkityksellistä ymmärtää kritiikin merkitys omassa työssä maisema-arkkitehtina ja alan kehittymisessä. Minulla ei ole aiempaa kokemusta maisema-arkkitehtuurin kritiikistä. Olen kuitenkin innokas taidenäyttelyissä kävijä, ja pohdinkin usein näissä näyttelyissä itseäni puhuttelevien teosten merkitystä ja isompaa kuvaa ja merkitystä teosten taustalla. On mielenkiintoista löytää teoksesta eri merkityksiä, ja sitä miten teos ilmentää omaa aikaansa ja peilaa yhteiskunnallista kuvaa. Vierailen myös mielelläni erilaisissa valmistuneissa viheralue- ja kaupunkiympäristökohteissa maisema-arkkitehtuurin saralla. Ehkä jatkossa tutustun näihinkin kohteisiin kriittisemmin ja etsin taustatietoa ja merkityksellisyyttä hankkeiden taustalle.

Kurssin sisältö

Kurssin sisältö tulee olemaan monipuolinen ja saamme taideteoreettisen näkökulman maisema-arkkitehtuuriin. Pohdimme kritiikin merkitystä ja ulottuvuuksia omalla alallamme maisema-arkkitehtuurissa ja alan julkaisuissa. Olen jonkin verran paneutunut maisema-arkkitehtuurin alan julkaisuihin. Luulen, että tällä kurssilla tulee itselle paljon uutta tietoa ja juurikin erilaista näkökumaa aiemmin opiskeltuun nähden. Olen opiskellut jonkun verran puutarhataiteen historiaa aiemmissa opinnoissani, ja sitä kautta olen tutustunut erilaisiin peruskäsitteisiin, kun englantilaiseen maisemapuutarhaan. Luulen kuitenkin, että tämä kurssi tarjoaa pajon uutta ja yhteyksiä lähialoilla käytävää keskusteluun, kuten maisematutkimuksen, ympäristöestetiikan ja -filosofian saralta. Näistä aloista minulla on hieman tietoa, mutta ei omia opintoja. Haluankin oppia tuntemaan oman alan ja juuri mainitsemieni lähialojen keskeistä käsitteistöä ja tutustua alan julkaisuihin, jotta voin käydä kriittistä keskustelua ja tuottaa kirjoituksia maisema-arkkitehtuurista.

Ajankäyttö 5 opintopisteen suoritukselle

Kesto:           13 viikkoa (mukaan lukien ennakkotehtävä)

Työmäärä      n.10,4 h / viikko, joista

ohjattua opetusta                        3 h / viikko (40 %) / yht. 39 h

itsenäistä työskentelyä               n. 7,4 h / viikko (60 %) / 96,2 h

Teen kurssilla osiot A, B ja D. Osion C jätin suunnitelmista ja laskelmista pois. Toki kohtaa C-voi tarkastella syksyn optiona, jos muuten muidenkin kurssien tiukka kurssiaikataulu antaa myöden. Lähtökohtaisesti keskityn tekemään kurssilla 5 opintopistettä. Suunniteltu ajankäyttö: blogikirjoitukset ja tehtävät n.3h viikossa, artikkeleiden ja kirjojen luku, sekä teksteistä herääviin taustoihin tutustuminen ja valmistautuminen kurssilla käytävin keskusteluihin n. 4,4 h viikossa, pilkottuna 4×4,1h. Luulenpa, että otan arkipäivisin tavaksi syventyä neljä kertaa reilun tunnin ajan kritiikkiteksteihin ja niiden taustoihin, sekä muuhun kurssikirjallisuuteen kirjastossa. Lisäksi varaan blogikirjoitusten ja muiden tehtävien tekoon noin 3 h, joko yhtenä arkipäivänä tai viikonloppuisin. Tehtävien pilkkominen tuo mielekkyyttä ja rytmiä kurssitehtävien tekemiseen. Tuntimääriä voi tarkastella ja jakaa eri tehtävien välillä niiden vaativuuden mukaan viikoittain, mutta tässä on hyvä runko itselle, miten tulen pääsääntöisesti työskentelemään.

Havaintoja ensimmäiseen kritiikkitekstiin tutustumisesta

Ensimmäistä kritiikkitekstiä lukiessani huomasin, että teksti sisältää paljon tuttuja käsitteitä ja osa-alueita maisema-arkkitehtuurin ja puutarhataiteen historiasta, mutta myös paljon käsitteitä ja konteksteja, joita olisi hyvä pohtia rauhassa ja tarkistaa mahdollisesti epäselviä asioita. Lisäksi teksti herätti innokkuutta ja kiinnostua tutkia kuvamateriaalia kritiikissä mainituista paikoista. Kuvamateriaalia olikin laitettu meille valmiiksi soveltuvin osin kurssimateriaaleihin. Luulenpa, että kritiikkitekstin avaaminen vie aikaa, ja sitä pitää palastella, jotta tekstin ydinkohdat saa selville. Toki varmasti erilaisten artikkeleiden selvyydessä ja suoraviivaisuudessa on eroa.

Odotukset oman oppimisstrategian taustalla

Odotan innolla, että pääsen tutustumaan kansainvälisiin kirjoituksiin maisema-arkkitehtuurin teoriasta ja kritiikistä, sekä näiden taustalla vaikuttaviin teoreettisiin näkökohtiin. Ensimmäisellä luennolla nousi ajatuksissani mielenkiintoiseksi näkökulmaksi se, että kurssilla tullaan varmaankin pohtimaan taiteilijan, taideteoksen, kriitikon ja yleisön rooleja ja näiden suhteita toisiinsa, sekä miten määritellä nämä käsitteet. Kurssilla luettavia artikkeleita ja keskeisiä käsitteitä on varmasti mielenkiintoista päästä purkamaan ja osallistua keskusteluihin, jotka tulevat syksyllä olemaan isossa roolissa kurssilla.

Kirjastonpuisto, Vantaa

Kohtaamispaikka kirjaston kupeessa

Vantaan Kirjastonpuisto kylpee syyskuisena perjantai-iltana valossa ja paikan lähempi tarkastelu herättää paljon myönteisiä ajatuksia. Kirjastonpuisto on kohtaamispaikka, niin lapsille, nuorille ja aikuisillekin. Alue koostuu toiminnallisista osista ja vapaasta tilasta. Täällähän voisi järjestää vaikka kaupunkikulttuuritapahtuman! Perjantain alkuiltaa rytmittää skeittilautojen vaimea ääni, iloinen keskustelu ja tuulessa humisevat heinät. Mikä upea kohtaamispaikka talojen keskellä.

Vuoden ympäristörakenne 2017

Kirjastonpuisto sijaitsee Vantaalla Tikkurilassa. Saapuminen asemalta on lyhyt kävelymatka ja puisto onkin keskeisellä sijainnilla Tikkurilan keskustassa aseman ja nimensä mukaisesti kirjaston kupeessa. Puiston on suunnitellut Maisema-arkkitehtitoimisto, Maisemasuunnittelu Hemgård ja puisto sai vuoden ympäristörakennepalkinnon 2017. Kunniakirjan saajina olivat rakennuttamisesta Vantaan kaupunki/kuntatekniikan keskus, suunnittelusta Maisemasuunnittelu Hemgård, taideteoksista Taiteilijaryhmä ART4 ja rakentamisesta VRJ Etelä-Suomi Oy. Puisto onkin korkeatasoisista materiaalisesta ja monipuolisista toiminnoista koostuva kokonaisuus.

Puut kertovat alueen historiasta

Kasvillisuus puistossa muutaman vuoden rakentamisen ja korkeatasoisen hoidon jälkeen on rehevää ja isot vanhat puut kertovat alueen historiasta; puita on vaalittu remontin yhteydessä. Kirjastotalon pihan ja uuden puiston liitto nivoutuu yhteen kasvillisuuden, reittien ja ison nurmikentän avulla. Puistossa on tämän lisäksi skeittipaikka, pienten ja isojen lasten leikkipaikka,  taideteoksia, paikkaan istuvia penkkejä, komeita kivitöitä ja yhtenäisiä kasvillisuusalueita. Jopa alueen reunaa halkova autoramppi on maisemoitu ja parkkitaloon pääsee sisälle kauniin corten steel-julkisivuisen rakennuksen kautta.

Taidetta ja tarinoita

Puiston taideteokset ovat näyttäviä kokonaisuuksia. Tarinapuu-teos on paikan maamerkki ja corten steel-materiaali on vastaavaa kuin alueen istutusaltaissa. Tarinapuuhun on leikattu erilaisiia tarinallisia kuvia-mitä onkaan kaikkien näiden kuvien taustalla? Tikkurilanaukiolta puistoo päin kävellessä kulkija saattaa ehkä huomata myös toisen taideteoksen, joka on tarinalliset laatat- teos. Näitä tarinoita lukiessa kulku ohjautuu puistoon tai aukiolle. Puistossa on myös muuta tutustumisen arvoista taidetta.

Onnistunut kokonaisuus

Puistoalue on suunniteltu eri käyttäjäryhmille. Onkohan näin hienosti toimivassa kokonaisuudessa otettu alueen asukkaita mukaan suunnitteluun?
Kirjastonpuisto on esteettisen näköinen alue ja se mahdollistaa paikkoja ja tapoja viettää aikaa tai kulkea puiston läpi kirjastoon tai muualle alueen palveluiden ja asumisen pariin. Puisto istuu ympäristöönsä, puistossa käytettyjä materiaaleja onkin paikoin muuallakin reitin varrella aseman suuntaan – tasokasta-kivirakentamista ja istutuksia.