Editors’ checklist − What to do before 8 June deadline?

[suomeksi]

The deadline for the aalto.fi beta launch is getting closer. The demo site requires some extra effort from all editors to help us get everything done before the deadline. Therefore, we have created a checklist to help all editors focus on the right actions before the demo site will be public to people outside Aalto University on 15 June.

We have a little over two weeks time to finalise the content for the aalto.fi demo site. If you need any help with your content or using Drupal, please come and meet us at drop-in sessions. There are three more clinics before the deadline. Kindly, check the dates and venues on Inside. We are happy to help with any questions you may have on the matter.

You are invited to give feedback about any missing or malfunctioning content through feedback forms (accessible with Aalto ID).

Checklist for what to do before 8 June

 1. Log into Drupal with your Aalto ID. You will be granted editing access max. two hours after logging in (during office hours).
 2. Read the instructions. Remember, that you might need to edit both articles and services.
 3. Read through your articles and focus on the following tasks:
 • Focus on the text. You’ll have time to add images later.
 • Edit your content. Make sure all information is correct.
 • When you approve all your content for translations, let us now asap at communications@aalto.fi!

Checklist for what to do before 15 June

 1. Correct the links, please. Remember, that we cannot use links directing to Inside and the current aalto.fi as both platforms will be replaced with the new one.
 2. Do you have attachments that need to be added into articles? If so, familiarise yourself with the components in Drupal (Add File: Attachments) and download attachments according to instructions.

What happens next in the project?

 • Translating the content starts after 8 June.
 • The demo site will be published on 15 June to people outside the university
 • New components and improvements will take place on a daily basis.
 • We will start to build search.
 • All feedback will be processed and followed up, if needed.
 • Analysing our new communications platform is taken to the next level as we get more traffic onsite.
 • Research group content will be transferred into Drupal during the weeks of 22 and 23.
 • News & Events functionality will be implemented before 15 June.
 • Employee profiles will be imported into Drupal from Aalto People before 15 June.
 • Studies will be designed for autumn launch.
 • Location (buildings on the campus area) content will be created into Drupal.

The project team will keep you posted and communicate when major improvements or changes are implemented. Detailed Drupal trainings will start in August 2018. Before that, please visit our drop-in sessions or contact us via feedback forms.

Happy to help!


Editoijan muistilista – Mitä pitää tehdä ennen 8.6.?
Aalto.fi:n betan julkaisu lähestyy vauhdilla. Demosivusto tarvitsee lisätyötä meiltä kaikilta, jotta saamme betaversion julkaistua ajallaan. Teimme muistilistan editoijien avuksi keskittyä oikeisiin asioihin, ennen kuin demosivusto julkaistaan Aallon suurelle yleisölle 15. kesäkuuta.

Meillä on hieman yli kaksi viikkoa aikaa viimeistellä aalto.fi:n demosivuston sisällöt. Jos tarvitset apua sisältöjen tai Drupalin käyttämisen kanssa, tule käymään klinikoillamme. Meillä on kolme klinikkaa jäljellä ennen määräpäivää 8. kesäkuuta. Tarkista klinikoiden ajat ja paikat Insidesta. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin.

Anna palautetta puuttuvasta sisällöstä tai virheellisestä sisällöstä palautelomakkeiden kautta (kirjautuminen Aalto ID -tunnuksilla).

Muistilista, mitä tehdä ennen 8. kesäkuuta

 1. Kirjaudu sisään Drupaliin Aalto-tunnuksellasi. Saat editointioikeudet maksimissaan kaksi tuntia kirjautumisen jälkeen (toimistoaikoina).
 2. Lue ohjeet. Muista että sinun saattaa tarvita editoida sekä artikkeleita että palveluita!
 3. Lue kaikki artikkelisi läpi ja keskity seuraaviin asioihin:
  1. Keskity tekstisisältöön. Sinulla on myöhemmin aikaa lisätä kuvia.
  2. Editoi sisältösi. Tarkista, että kaikki tieto on oikein ja ajan tasalla.
  3. Kun hyväksyt kaikki sisältösi käännökseen, ilmoita siitä meille mahdollisimman pian osoitteeseen viestinta@aalto.fi!

Muistilista, mitä tehdä ennen 15. kesäkuuta

 1. Tarkista ja korjaa linkit. Muista, että emme voi käyttää Insideen tai nykyiseen aalto.fi:hin ohjaavia linkkejä, koska molemmat korvataan uudella alustalla.
 2. Tarvitseeko sinun lisätä liitteitä artikkeleihin? Mikäli kyllä, tutustu Drupalin komponentteihin (Add File: Attachments) ja lataa liitteet ohjeiden mukaan.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

 • Sisällön kääntäminen alkaa 8. kesäkuuta jälkeen.
 • Demosivusto julkaistaan 15. kesäkuuta yliopiston ulkopuolisille lukijoille.
 • Uusia komponentteja ja kehitystä tapahtuu päivittäin.
 • Alamme optimoida hakua.
 • Kaikki palaute käydään läpi ja tarvittaessa olemme yhteydessä palautteen antajaan lisätietojen saamiseksi.
 • Uuden verkkoviestintäalustan analysointi kehitetään entistä paremmaksi, kun saamme sivustolle lisää kävijöitä.
 • Tutkimusryhmien sisällöt viedään Drupaliin viikoilla 22 ja 23.
 • Uutiset & tapahtumat -toiminnallisuus toteutetaan ennen 15. kesäkuuta.
 • Työntekijöiden profiilit tuodaan Drupaliin Aalto People:sta ennen 15. kesäkuuta.
 • Opiskele Aallossa -osuus suunnitellaan syksyn julkaisua varten.
 • Sijaintitiedot (kampusalueen rakennukset) luodaan Drupaliin.

Pidämme teidät ajan tasalla, kun suuria kehityksiä tai muutoksia tapahtuu. Yksityiskohtaiset Drupal-koulutukset alkavat elokuussa 2018. Ennen sitä voit vierailla klinikoillamme tai ottaa meihin yhteyttä palautelomakkeiden kautta.

Autamme mielellämme!


Responses
Write your thoughts...Your email will not be published

Comment

Name

Website