Alku

Kurssin teemana oleva vuoden 1918 Suomen sisällissota on ollut jo vuosisadan hyvin herkkä aihe kotimaassamme. Tällä sodalla on useita nimityksiä, mutta olen päättänyt kutsua sitä oppimispäiväkirjassani sisällissodaksi, sillä koen sen kyseisen sodan nimityksistä neutraaleimmaksi, ja pyrin ainakin tämän kurssin alussa suhtautumaan sotaan mahdollisimman puolueettomasti. Sisällissota on myös jälkikäteen keinotekoisesti keksitty nimitys tälle sodalle, ja koen että se sopii minulle hyvin, sillä tarkastelen itsekin sodan tapahtumia ja kokemuksia jälkikäteen nykypäivästä käsin.

Kurssista kuultuani heti ensimmäiseksi ajattelin, että olisi hyvin mielenkiintoista päästä suunnittelemaan paikkaa, jossa pääsisi perehtymään vahvasti tähän historialliseen aiheeseen sekä eläytymään sen ajan ihmisiin vahvasti. Tarkemmin ajateltuani tajusin kuitenkin, ettei minulla ole koskaan aiemmin ollut suurta henkilökohtaista sidettä Suomen sisällissotaan.

En tiedä johtuuko se sukupuolvien takaisten muistojen kipeydestä vai sodan poliittisista yhteyksistä, jotka ovat näkyvissä vielä tänäkin päivänä, mutta muistelisin, että koulussakaan meille ei kerrottu Suomen sisällissodasta muuta kuin perusasetelma. On siis mielenkiintoista pohtia, kuinka pystyisi luomaan sellaisen siteen sisällissotaan, jotta saisi synnytettyä uskottavan ja jopa vaikuttavan muistomerkin sille vaikuttamatta teennäiseltä, vaikka tällaista suhdetta ei aiemmin olisi ollut.

Uskon, että jonkin tapahtuman ymmärtämisen saavuttamiseen tarvitsee sekä tietää faktat että olla herkkänä eri ihmisten kokemuksille. Siksi on hyvä, että niihin molempiin kannustetaan kurssilla, ja yritän jatkaa sisällissodan tutkimista mahdollisimman paljon sekä historiallisten teoksien että taiteen kautta läpi koko kurssin.

Mielestäni on hyvin innostavaa, että kurssin työ on erittäin vapaa ja hyvin eri tavalla taiteellinen kuin aiemmat suunnittelemani kurssityöt viime vuosilta. Tämä vapaus ja taiteellisuus ovat kuitenkin samalla myös suuria haasteita, sillä tiukemmat ääriviivat tuovat tiettyä turvaa ja ohjeistusta suunnitteluun. Kurssin aihepiiri on myös arkuutensa takia hyvin haasteellinen, sillä mielestäni on tärkeää miettiä kuinka saavuttaa vaikuttava ja ajatuksellinen lopputulos ilman että varsinkaan tahattomasti loukkaisi ketään.

Oma pääaineeni on arkkitehtuuri, joten on hieman jännittävää astua pitkästä aikaa maisema-arkkitehtuurin maailmaan näinkin haastavan aiheen parissa. Uskon kuitenkin, että tämänkaltaisessa perehtymistä ja eläytymistä vaativassa tehtävässä prosessi on alasta riippumatta sama. Joudun kuitenkin todennäköisesti tekemään enemmän töitä tiettyjen suunnitelman yksityiskohtien kanssa, jotka saattavat olla muille helpompia.

Tavoitteeni kurssille on oppia tulkitsemaan historian tapahtumia ja ihmisten kokemuksia sekä välittämään ne muille tilojen, tunnelmien ja maiseman keinoin tavalla, joka tuntuu merkitykselliseltä. On sekä haastavaa että mielenkiintoista tutkia eri tapoja toteuttaa vaikuttava muistomerkki, joka ei välttämättä ota perinteistä muotoa pelkkänä patsaana tai laattana. Haluan myös oppia lisää maisema-arkkitehtuurin mahdollisuuksista, sillä olen kiinnostunut arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin yhteyksistä toisiinsa. Toivon myös pystyväni edelleen kehittämään esitystekniikkaani.

 

 

Posted by Raisa

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.